Den europeiske ungdomsportalen

Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

A picture
© fotolia.com - zaretskaya

European Youth Olympic Festival (EYOF): olympiske leker for fremtidige stjerner

EYOF arrangeres om vinteren og sommeren annet hvert år og er et viktig arrangement for unge europeiske idrettsutøvere som ønsker seg internasjonal erfaring. Under festivalen får deltakerne et innblikk i alle sider ved de virkelige olympiske lekene.

EYOD startet i 1990 og ble kalt European Youth Olympic Days. European Youth Olympic Festival (EYOF) er det eneste arrangementet i Europa med flere sportsgrener og ble igangsatt av Association of European Olympic Committees (EOC). Med EYOF har Europa fulgt tradisjonen fra andre kontinenter, for eksempel Asia, som allerede har sine egne leker.

 

Hvem kan delta?

EYOF-festivalene om sommeren og vinteren er rettet mot unge idrettsutøvere fra hele Europa i aldersgruppen 14 til 18 år. Cirka 2500 unge deltar på sommerfestivalen og cirka 1300 på vinterfestivalen.

De ni olympiske sportsgrenene som inngår i EYOF-arrangementene er: friidrett, basketball, sykling, turn, håndball, judo, svømming, tennis og volleyball.

Også du kan delta på EYOF ved å melde deg som frivillig på en av festivalene.

 

"Denne festivalen gir stor motivasjon til unge, europeiske idrettsutøvere fordi den sørger for å gi dem en meningsfylt start på karrieren."
Jacques Rogge, president i Den internasjonale olympiske komité og grunnlegger av EYOF

 

Hva handler det om?

EYOP-prinsippene er basert på Pierre de Coubertins olympiske charter. Arrangementet skal bidra til å bygge en bedre og fredeligere verden ved å lære opp ungdommen, i dette tilfellet gjennom sport. I henhold til det olympiske idealet skal lekene bidra til gjensidig forståelse uten diskriminering av noe slag og gjennom vennskap, solidaritet og fair play.

EYOF følger de samme linjene som De olympiske leker: Det arrangeres både åpnings- og avslutningsseremonier, den olympiske ilden brenner gjennom hele festivalen, nasjonalsangen spilles for vinnerne, og flagget til alle medaljevinnere heves.