Europejski Portal Młodzieżowy

Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Citizens Initiative
© European Commission

Czy chcesz zmienić prawo?

Co byś zrobił, gdybyś to Ty był politykiem? Inicjatywa obywatelska umożliwia Ci wywarcie wpływu na politykę UE, a nawet zaproponowanie Twoich własnych przepisów prawa.

Dzięki europejskiej inicjatywie obywatelskiej możesz bezpośrednio uczestniczyć w tworzeniu polityk unijnych, wzywając Komisję Europejską do zaproponowania nowych przepisów.

 

Wszystko zaczyna się od pomysłu

Jeżeli Twój pomysł związany jest z wybraną dziedziną polityki, w której Komisja ma uprawnienia do proponowania nowego aktu prawnego, możesz stworzyć inicjatywę obywatelską w tej sprawie.

Oczywiście istnieją pewne wymogi formalne, które musisz spełnić, organizując taką inicjatywę  – przede wszystkim nie zrobisz tego sam: Twoja inicjatywa musi być przedłożona za pośrednictwem „komitetu obywatelskiego”.

Musisz również zebrać milion podpisów w określonej liczbie państw członkowskich UE. Spróbuj to zrobić, a może uda Ci się zrealizować swoją inicjatywę!

 

Co potem?

Mając milion podpisów, masz zagwarantowane, że:

  • Komisja na poważnie rozważy Twoją inicjatywę – będziesz może nawet mógł spotkać się osobiście z urzędnikami Komisji, aby wytłumaczyć im szczegółowo założenia Twojej inicjatywy
  • będziesz mógł przedstawić swoją inicjatywę podczas wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim

Komisja Europejska jest prawnie zobowiązana do udzielenia formalnej odpowiedzi, szczegółowo przedstawiając, jakie zaproponuje działania lub tłumacząc, dlaczego żadnych działań podjąć nie może.

Jeżeli Komisja zdecyduje, że podejmie działania, będą one prowadzone w formie formalnego wniosku w sprawie nowego aktu prawnego. Jednakże, aby dany akt prawny zaczął obowiązywać, musi być najpierw przyjęty (zazwyczaj) zarówno przez Parlament Europejski, jak i rządy państw członkowskich UE, działające wspólnie w ramach Rady UE.