Europejski Portal Młodzieżowy

Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

A picture
© shutterstock.com - Pressmaster

Cyberprzemoc: wirtualne nękanie

Obecnie większość młodych ludzi regularnie używa telefonów komórkowych i internetu, więc w ostatnich latach nasiliło się także zjawisko cyberprzemocy. Dowiedz się, jak mu zapobiegać i jak z nim walczyć.

Z cyberprzemocą mamy do czynienia, gdy ktoś jest prześladowany, poniżany, gnębiony, obrażany, zawstydzany, albo pada ofiarą gróźb ze strony innych młodych ludzi posługujących się w tym celu e-mailami, sms-ami, czatami, telefonami komórkowymi, serwisami społecznościowymi lub innymi technologami. Gdy zaangażowani są w to dorośli, zachowanie to traktuje jako inne formy prześladowania lub napastowania, mówiąc o cyberprzemocy mamy tutaj na myśli jedynie sytuacje, które zachodzą między osobami nieletnimi.

 

Walka z cybernękaniem

Rada Europy zainicjowała projekt Młodzi ludzie walczą z mową nienawiści w internecie, by zwalczać rasizm i dyskryminację w cyberprzestrzeni. W latach 2012-2014 młodzi ludzie i organizacje młodzieżowe będą mieli możliwość odbycia szkolenia pozwalającego im rozpoznawać takie sytuacje i przeciwdziałać im. Projekt ma przygotować do działania i podejmowania interwencji. Jego podstawowe elementy to szkolenia i kampanie internetowe.

 

Działania poza cyberprzestrzenią

Cyberprzemoc ma miejsce w internecie, możesz mu jednak przeciwdziałać na wiele sposobów, nie tylko przed komputerem. Na stronie Stop cyberprzemocy dostępny jest specjalny zestaw narzędzi - Stop Cyber Bullying Toolkit, w którym znajdziesz wiele informacji na temat tego, jak przeciwdziałać cyberprzemocy w twojej szkole i otoczeniu oraz jak walczyć z tym zjawiskiem.

 

Chroń się

Trudno jest uniknąć cyberprzemocy, ponieważ internet jest dostępny bez przerwy a ofiary nie mogą po prostu wyłączyć komputera czy telefonu, by problem zniknął. Ins@fe przedstawia szereg porad, jak zabezpieczyć się w internecie. Mówi o udostępnianiu swojego profilu w sieciach społecznościowych tylko znajomym i dbaniu o to, by nie dodawać ludzi, których nie znamy, lub którym nie ufamy.