Európsky portál pre mládež

Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Citizens Initiative
© European Commission

Chcete zmeniť právne predpisy?

Ako by ste postupovali, keby ste zodpovedali za tvorbu legislatívy? Iniciatíva občanov vám umožňuje prispieť k tvorbe politík EÚ a dokonca predložiť svoj vlastný návrh právneho predpisu.

Prostredníctvom Európskej iniciatívy občanov môžete vyzvať Európsku komisiu, aby predložila návrh nového právneho predpisu, a tak sa priamo zúčastniť na prijímaní predpisov EÚ.

 

Na začiatku je myšlienka...

Ak máte návrh týkajúci sa oblasti politiky, v ktorých má Komisia právo navrhovať právne predpisy, môžete podať iniciatívu občanov.

Existujú, samozrejme, aj určité formálne náležitosti, ktoré musíte splniť. V prvom rade nemôžete iniciatívu začať ako jednotlivec:  iniciatívu môžete podať len ako skupina občanov prostredníctvom „občianskeho výboru“.

A potrebujete získať minimálne 1 milión podpisov občanov aspoň zo 7 krajín EÚ. Ale ak ich získate, váš návrh je v hre.

 

Čo sa deje potom?

S miliónom podpisov máte záruku, že:

  • Komisia vážne preskúma vašu iniciatívu – mali by ste mať možnosť osobne sa stretnúť s jej pracovníkmi, aby ste im podrobne vysvetlili svoj návrh;
  • vašu iniciatívu môžete predstaviť na verejnom vypočutí v Európskom parlamente.

Komisia je povinná formálne odpovedať a vysvetliť, aké opatrenia podnikne a prečo – resp. zdôvodniť, prečo konať nebude.

Ak sa Komisia rozhodne konať, formálne predloží návrh nového právneho predpisu. Avšak predtým, ako sa návrh stane platným predpisom, ho musia schváliť poslanci v Európskom parlamente a vlády členských štátov, ktoré konajú spoločne prostredníctvom Rady EÚ.