Všimli jsme si, že používáte starší verzi prohlížeče Internet Explorer. Pro využití našich internetových stránek je optimální jeho verze 9 nebo pozdější. Zvažte proto přechod na novější verzi prohlížeče, abyste mohli využívat všechny funkce stránek. Navštivte stránky společnosti Microsoft http://www.microsoft.com a stáhněte si novější verzi prohlížeče Internet Explorer.

Evropský portál pro mládež

Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy


flag

Sport a fitnes

A picture
© shutterstock.com - Petrenko Andriy

Cena pro mladé výzkumné pracovníky v oblasti sportu

Mladí vědci se mohou hlásit do soutěže European College of Sport Science o cenu za vynikající vědecké výsledky. Vítěz získává finanční odměnu na podporu svých projektů a výzkumu.

European College of Sport Science (ECSS) podporuje prostřednictvím ceny pro mladé vědecké pracovníky v oblasti sportu a vlivu sportu na zdraví a duševní pohodu.

 

Kdo se může přihlásit?

Přihlásit se mohou uchazeči, kterým je méně než 32 let a buď jsou studenty PhD (nebo ekvivalentního programu), nebo studium PhD absolvovali před méně než 2 roky. Před podáním přihlášky se také musíte stát členem ECSS.

 

Jak se přihlásit?

Pokud splňujete všechny požadavky, můžete podat přihlášku na nadcházejícím kongresu ECSS. Je třeba si rovněž stáhnout a vyplnit formulář YIA pro ověření údajů a zaslat jej zpět do kanceláře ECSS.