You are here

flag

Ce este Organizaţia Naţiunilor Unite?

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) este un organism internaţional reunind 193 de ţări care colaborează cu scopul de a promova pacea şi securitatea în lume, dezvoltarea relaţiilor de prietenie, progresul social, îmbunătăţirea standardelor de viaţă şi respectarea drepturilor omului.

A picture

© United Nations

Ce face ONU?

Deşi cei mai mulţi oameni cunosc ONU datorită implicării sale în acţiuni umanitare şi de menţinere a păcii, este bine de ştiut că organizaţia face mult mai mult.

 

Salvează vieţi

 • furnizează alimente unui număr de 90 de milioane de oameni din 73 de ţări
 • face posibilă vaccinarea a 58% din copiii lumii, salvând 2,5 milioane de vieţi pe an
 • promovează sănătatea maternă, salvând 30 de milioane de femei în fiecare an
 • oferă asistenţă pentru 36 de milioane de refugiaţi şi oameni care fug de război, foamete sau persecuţie
 • mobilizează 12,4 miliarde de dolari sub formă de ajutor umanitar pentru persoanele afectate de situaţii de urgenţă.

 

Apără mediul

 • contribuie la  combaterea schimbărilor climatice
 • derulează o campanie menită să pună capăt utilizării combustibililor cu plumb în peste 100 de ţări.

 

Menține pacea

 • forţele ONU de menţinere a păcii (120 000 de persoane) sunt active pe 4 continente.

 

Apără drepturile omului și democrația

 

 • promovează democraţia, sprijinind în fiecare an circa 30 de ţări pe durata alegerilor
 • protejează şi apără drepturile omului pe teren şi prin intermediul a 80 de tratate/declaraţii.

 

Combate sărăcia

 • în ultimii 30 de ani, ONU a contribuit la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 30 de milioane de oameni din zonele rurale.

Deşi nu elaborează acte legislative, ONU oferă mijloacele necesare pentru a soluţiona conflicte internaţionale şi formulează politici în domenii care afectează viaţa fiecăruia dintre noi.

 

 

Cum este structurată organizaţia?

În cadrul ONU există 6 instituţii principale, 5 dintre ele având sediul la New York:

Cea de-a 6-a instituţie, Curtea Internaţională de Justiţie, are sediul la Haga, în Olanda.

Cartierul general al organizaţiei se află la New York, unde ţările membre se reunesc frecvent pentru a încheia acorduri pe marginea unor aspecte de interes global.  După cel de-al Doilea Război Mondial, la data de 24 octombrie 1945, 51 de ţări au înfiinţat ONU pentru a-şi exprima astfel angajamentul în favoarea păcii. Astăzi, organizaţia include aproape toate statele lumii.