Europos jaunimo portalas

Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

A picture
© shutterstock.com - LHF Graphics

Balsavimas – galingiausias ginklas

Esate tokio amžiaus, kad jau galite balsuoti? Ką žinote apie rinkimus? Balsavimas – aukščiausia demokratinių visuomenių piliečių dalyvavimo forma ir teisė, kuria turėtumėte visapusiškai naudotis.

Demokratinėse visuomenėse vyriausybės formuojamos remiantis rinkimais, kuriuose piliečiai gali pasirinkti iš kelių kandidatų ar politinių partijų. Balsuodami jūs oficialiai pareiškiate paramą sprendimui, kandidatui, kandidatų grupei arba partijai. Priklausomai nuo šalies, paprastai galite balsuoti savivaldos, regioniniuose, nacionaliniuose arba Europos Parlamento rinkimuose.

 

Daugumoje šalių teisėtas amžius, nuo kurio galima balsuoti, yra 18 metų, bet kai ši teisė buvo suteikta pirmąkart, jis buvo 21 metai. Europos jaunimo forumas pradėjo Europos masto kampaniją siekdamas, kad jaunimas įgytų teisę balsuoti nuo 16 metų. Jis seka Austrijos, kurioje 16 metų jaunuoliai jau gali balsuoti, pavyzdžiu.

 

Europos Parlamento rinkimai

2009 m. Europos Parlamento rinkimuose balsavo tik 29 % 18–24 metų jaunuolių, o iš apklaustųjų 50 % teigė, kad jie apie rinkimus negavo pakankamai informacijos. Jaunimas turės progą aktyviau balsuoti per kitus Europos Parlamento rinkimus. Savo šalies Europos Parlamento narius galėsite rinkti 2014 m. birželį.

Geras būdas sužinoti apie rinkimuose keliamus klausimus – susipažinti su kandidatų programomis ir kalbėtis su savo tėvais ar mokytojais. Kai kurie kandidatai netgi turi savo puslapį tinkle „Facebook“, kuriame jie gali atsakyti į jūsų klausimus. Jei norite gauti informacijos apie kitus Europos Parlamento rinkimus, kreipkitės į arčiausiai jūsų esantį Europos Parlamento informacijos biurą.

Jei gyvenate užsienyje, vis tiek galite balsuoti savo šalies nacionaliniuose rinkimuose, o per Europos Parlamento rinkimus galite pasirinkti, kurioje šalyje norite balsuoti. Kadangi turite ES piliečių balsavimo teises, galite ne tik balsuoti, bet ir būti kandidatu šalies, kurioje gyvenate, savivaldos rinkimuose.

 

Kai kitą kartą jausite, kad visuomenėje vyksta kažkas negera, kodėl jums pirmiausia nepabandžius balsuoti?