You are here

flag

Opublikowane: 12/07/2013 15:17

Bądź zdrowy – bądź sobą the EU and Youth Health

Inicjatywy UE w zakresie zdrowia młodzieży pomagają władzom, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom podejmować działania na rzecz poprawy zdrowia twojego i twoich przyjaciół. Nadszedł jednak czas, byś także ty zaangażował się w ten proces i zaczął podejmować odpowiedzialne wybory w kwestii stylu życia.

A picture

© shutterstock.com - iko

Zajęcie się przez UE kwestią zdrowia młodych ludzi stanowi istotny element europejskiej strategii zdrowia. Czemu by się tym nie zainteresować? To przecież właśnie ty sam możesz najlepiej zadbać o swoje zdrowie!

 

Unijna inicjatywa na rzecz zdrowia młodzieży

W 2008 r. Rada UE przyjęła rezolucję w sprawie zdrowia i dobrej kondycji młodych ludzi, w której podkreślono znaczenie propagowania zdrowego trybu życia i dobrej kondycji wśród młodych ludzi w Europie.

W 2009 r. Komisja Europejska zainicjowała inicjatywę na rzecz zdrowia młodzieży, której głównym celem było zaangażowanie młodych ludzi w procesy decyzyjne dotyczące ich zdrowia oraz przekonanie zainteresowanych podmiotów do działań w tej dziedzinie. Podczas konferencji Bądź zdrowy bądź sobą, zorganizowanej wraz z Europejskim Forum Młodzieży sporządzono plan działań w obszarze zdrowia, przewidujący działania mające propagować wśród młodych ludzi zdrowy tryb życia.

 

Działania związane z unijną inicjatywą na rzecz zdrowia młodzieży

Komisja podejmuje różne działania w kwestiach zdrowotnych. Najważniejsze z nich to:

Zdrowie-UE w części poświęconej młodzieży zawiera informacje na temat aspektów i działań związanych ze zdrowiem w Europie i poza nią oraz o unijnych programach w dziedzinie zdrowia publicznego.

 Unijna karta ubezpieczenia zdrowotnego
 zaoszczędzi ci czasu, pieniędzy i kłopotów w razie choroby lub wypadku za granicą.

Strona internetowa część strony internetowej WHO poświęcona zdrowiu dzieci ostrzega młodych ludzi przed zagrożeniami wynikającymi z picia alkoholu, zażywania narkotyków i palenia papierosów, uprawiania seksu bez zabezpieczenia bądź stosowania przemocy.

 

Podejście UE do kwestii zdrowia m³odzie¿y

Wiele problemów zdrowotnych, które młodzi ludzie odczują dopiero w przyszłości – choroby układu krążenia, cukrzyca, udary, nowotwory i zaburzenia psychiczne – ma swoje korzenie w dzieciństwie i okresie dojrzewania. Dlatego też w kontekście młodych ludzi zdrowie należy rozpatrywać w najszerszym tego słowa znaczeniu, zgodnie z definicją zdrowia WHO: „Zdrowie jest stanem zupełnej pomyślności fizycznej, umysłowej i społecznej, a nie jedynie brakiem choroby lub ułomności”.

W UE przyjęto, że pojęcie zdrowia młodych ludzi obejmuje także kondycję fizyczną, stan psychiczny, relacje z innymi ludźmi i możliwości, jakie oferuje im otoczenie (np. możliwość nauki i zdobywania nowych informacji, oferty spędzania wolnego czasu, środowisko fizyczne).