Eiropas Jaunatnes portāls

Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

A picture
© shutterstock.com - Petrenko Andriy

Apbalvojums labākajiem jaunajiem sporta zinātniekiem

Jaunie zinātnieki var piedalīties Eiropas Sporta zinātnes koledžas konkursā un iegūt naudu saviem projektiem un pētniecības darbam.

Ar jauno pētnieku balvu Eiropas Sporta zinātnes koledža atbalsta jaunos zinātniekus, kas pēta sportu un sporta ietekmi uz labsajūtu.

 

Kas var pieteikties?

Konkursā var piedalīties jaunieši, kam vēl nav 30 gadu un kas mācās doktorantūrā (vai līdzvērtīgā programmā) vai kas ieguvuši doktora grādu pirms nepilniem diviem gadiem. Pirms pieteikuma iesniegšanas jābūt arī Eiropas Sporta zinātnes koledžas loceklim.

 

Kā pieteikties?

Ja atbilsti visām prasībām, iesniedz piesakies Eiropas Sporta zinātnes koledžas kongresam. Lejupielādē un aizpildi šo veidlapu un aizsūti koledžai.