Eiropas Jaunatnes portāls

Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

A picture
© UNICEF

ANO Bērnu fonds UNICEF: cīnāmies par katru bērnu

UNICEF, kas savus gandrīz 70 pastāvēšanas gadus ir veltījis darbam bērnu tiesību jomā, patlaban ir pārstāvēts vairāk nekā 190 visas pasaules valstīs un darbojas bērnu labklājības labā.

Ko UNICEF dara

UNICEF (Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu fonds) iestājas par Bērnu tiesību konvencijas ievērošanu un rīkojas, lai nodrošinātu vienlīdzību tiem, kurus diskriminē, jo īpaši meitenes un sievietes.

UNICEF sadarbojas ar saviem partneriem, lai pārvarētu šķēršļus, ko bērnu ceļā rada nabadzība, vardarbība, slimība un diskriminācija. Organizācija sekmē meiteņu izglītību un tiecas nepieļaut HIV/AIDS izplatīšanos jaunu cilvēku vidū.

UNICEF arī sniedz palīdzību ārkārtas situācijās un visur, kur bērni ir apdraudēti. Organizācija uzskata, ka nevienam bērnam nebūtu jāpiedzīvo vardarbība, ļaunprātīga izmantošana vai ekspluatācija.

Patlaban UNICEF uzmanības centrā ir bērnu tirdzniecības jautājums. UNICEF labās gribas vēstnieks aktieris Džekijs Čans (Jackie Chan) Mjanmā tikās ar bērniem, kuri cietuši no cilvēktirdzniecības un tagad saņem palīdzību, lai atveseļotos.

“Bērni nav tirgojami. Pasaules bērnu labā mums ir jādara viss, lai pieliktu punktu šai noziedzīgajai praksei. Ir ļoti svarīgi, lai jaunie cilvēki zinātu, kā sevi aizsargāt. Pavisam vienkāršas lietas, piemēram, neuzticēties nevienam, kurš sola sapņu darbu citā valstī, nekad vienam pašam nedoties uz nezināmu vietu, zināt vecāku un pašu pilnu vārdu un uzvārdu, spēt norādīt dzīvesvietu, var palīdzēt bērniem izvairīties no cilvēktirgotājiem.”

 

 

 

Noskaidro, ko UNICEF dara tavā valstī, vai sazinies tieši ar savas valsts biroju.

 

Kā vari iesaistīties

UNICEF tīmekļa vietnē Jaunatnes balsis vari noskaidrot, kā iesaistās citi jaunieši, uzzināt par citu jauniešu problēmām un iesaistīties diskusijā.

Interesējies par tiešāku pieeju?  Vari palīdzēt, iesaistoties brīvprātīgo darbā vai izmantojot stažēšanās iespējas.

 

UNICEF 1946. gada 11. decembrī izveidoja Apvienoto Nāciju Organizācija, lai tiktu apmierinātas bērnu neatliekamās vajadzības Otrā pasaules kara izpostītajās valstīs.