Europeiska Ungdomsportalen

Information och möjligheter för unga i hela Europa.

A picture
© shutterstock.com - Nejron Photo

Alkohol

Visste du att vi i Europa dricker mest alkohol i världen? Ta reda på mer och fundera över om du och dina kompisar vill dricka mindre, eller inte alls.

Alkohol är den näst största riskfaktorn för hälsoproblem i Europa, och unga människor drabbas i oproportionerligt hög grad. I Europa dör varje år över 55 000 unga mellan 15 och 29 år på grund av alkohol.

 

Ta reda på fakta och regler

Två av tre EU-länder har en åldersgräns för alkohol på 18 år för att få köpa öl och vin och vart femte land har en åldersgräns på 16 år. Tre länder har ingen åldersgräns alls. Alla länder har någon form av gräns för rattfylleri, men bara drygt var fjärde invånare känner till den. I vissa länder är det till och med olagligt att cykla om du har druckit alkohol.

 

Tala om alkohol är en sajt med massor med information och kul tester. Du kan läsa om vad alkohol är, hur alkoholen påverkar unga människor och vilka lagar du bör känna till. Sajten hjälper dig att fatta dina egna beslut om alkohol. Om du vill veta ännu mer kan du vända dig till ditt lands hälsoministerium eller folkhälsomyndighet eller till ett lokalt informationskontor för ungdomar.

 

Hjälp till att sprida kunskap

Nätverket Alcohol Policy Youth Network är öppet för alla ungdomsorganisationer och klubbar som vill arbeta för att minska alkoholens skadeverkningar.

Nätverkets uppdrag är att få unga i hela Europa att informera om alkohol och arbeta för en bättre alkoholpolitik lokalt, nationellt och internationellt. Nätverket erbjuder också utbildning, material och vägledning om hur du kan driva ditt eget projekt.

 

Active – nykterhet, vänskap och fred” är en europeisk ungdomsorganisation med över 500 ungdomsgrupper och 25 000 ungdomar som har bestämt sig för att inte dricka alkohol. De främjar en livsstil utan alkohol och är ett alternativ för dem som inte accepterar alkohol som ett naturligt inslag i vår kultur. Active håller i seminarier, kurser, ungdomsmöten och sociala aktiviteter och arbetar politiskt för en alkohol- och drogfri miljö.

Om du vill driva din egen kampanj kan du få gratismaterial från den internationella stiftelsen för en drogfri värld, bland annat broschyren ”Sanningen om alkohol” (The truth about alcohol).

EU-programmet Aktiv ungdom [internal link] (Ung och aktiv i Europa) stöder utbyten och initiativ bland ungdomar för att bland annat främja en sund livsstil.