Euroopan nuorisoportaali

Tietoa nuorille eurooppalaisille

A picture
© OSCE Facebook Page

Harjoittelu Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä (ETYJ)

Turvallisuus on tärkeä osa elämäämme. ETYJ työskentelee rauhan hyväksi kolmella osa-alueella: poliittis-sotilaalliset kysymykset, talous- ja ympäristökysymykset sekä inhimillisen ulottuvuuden kysymykset. Katso, miten sinä voit olla mukana ETYJ:n rauhantyössä.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä (ETYJ) on 56 jäsenmaata. Sen toimialaan kuuluvat asevalvonta, ihmisoikeudet, vähemmistöjen oikeudet, perusvapaudet, demokratiakehitys, poliittiset strategiat ja terrorismin torjunta. ETYJ:n työhön voi tutustua 2–6 kuukauden palkattoman harjoittelujakson aikana.

 

Ketkä voivat hakea?

Hakijoiden on

  • oltava alle 30-vuotiaita ja viimeisen vuoden opiskelijoita tai vastavalmistuneita (enintään vuosi valmistumisesta)
  • oltava jonkin ETYJ:n osanottajamaan kansalaisia
  • osattava hyvin englantia
  • hallittava tietokoneen käyttö.

 

Hakumenettely

Harjoittelupaikat määräytyvät ETYJ:n eri osastojen tarpeiden mukaan. Vapaita paikkoja kannattaa seurata ETYJ:n harjoittelusivustolta ja hakea suoraan siihen elimeen tai kenttäoperaatioon, josta on kiinnostunut.

 

Security begins...