Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Praktikantopphold ved EUs delegasjon til FN

A picture
© European Commission
Nå kan du jobbe for EU og FN på samme tid – med et praktikantopphold hos EUs delegasjon til FN i New York. Finn ut hvordan!

EU har permanent observatørstatus i FN. EUs delegasjon samarbeider med FN om praktisk talt alle aspektene av virksomheten deres: politikkutvikling, fredsbygging, humanitær bistand og mer.

 

Hva kommer du til å gjøre som praktikant?

Som praktikant ved EU-delegasjonen vil du følge arbeidet i FN-organer som Sikkerhetsrådet, Generalforsamlingen og underliggende komiteer samt Det økonomiske og sosiale råd.

Du vil jobbe sammen med andre tjenestemenn i delegasjonen om å utarbeide rapporter og orienteringer for Kommisjonens hovedkontor i Brussel og til Kommisjonens delegasjoner rundt om i verden.

 

Kan du søke?

For å kunne søke må du:

  • være EU-borger
  • ha fullført minst 3 års utdanning på universitetsnivå, fortrinnsvis innenfor statsvitenskap, økonomi, utviklingsstudier, miljøstudier eller menneskerettigheter/humanitærrett
  • snakke flytende engelsk
  • ha fullstendig helse- og ulykkesforsikring som er gyldig i USA og Canada

Du kan dessverre ikke søke hvis du allerede har fått intern opplæring eller jobbet i noen av EUs institusjoner eller organer i mer enn 6 uker.

 

Hvordan søker du?

Fyll ut søknadsskjemaet og send det til praktikantkoordinatoren. Sørg for at søknaden inneholder utfylt søknadsskjema, CV, et følgebrev samt referanser fra nåværende eller tidligere lærere eller arbeidsgivere.

 

Pass på søknadsfristene!

Delegasjonen har tre ubetalte praktikantperioder på mellom 3 og 6 måneder hvert år. Neste søknadsfrist finner du på nettsiden for EU i FN.

 

Publisert: Tir, 07/05/2013 - 15:01


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!