Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Възможности за стажове

A picture
© iStockphoto.com - skynesher
Traineeships are Стажовете са вероятно най-добрият начин за опознаване на професионалния свят, като в същото време се придобиват практически опит и умения за бъдеща кариера.

Стажовете представляват временно обучение с продължителност от 3 месеца до година, обикновено след дипломиране и преди първата работа. В някои случаи обаче може да се изисква да завършите стаж, за да се дипломирате.

По време на стажа имате възможност да приложите знанията, които сте придобили по време на образованието си, в реална работна среда. Стажовете трябва да ви предлагат навлизане в професия, индустрия или професионална област и да имат ясна насоченост и конкретен проект, който да осъществите. Задачите ви и очакваните резултати от обучението трябва да са определени в писмено споразумение за стаж.

 

Не всички стажове обаче следват тези насоки – ето защо Европейският младежки форум състави Харта за качествени стажове и практики. Целта на документа е да се установят правни критерии за качество на стажовете и да се призоват компаниите, предлагащи стажове, да се ангажират със стандарти за качество.

 

В родната страна или в чужбина, в международни организации, обществени институции или частни компании – съществуват много възможности за стажове както в Европа, така и извън нея. Евродеск предоставя актуален списък на тези възможности.

Публикувана на: вт, 23/04/2013 - 09:33


Tweet Button: 

Връзки по темата


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!