Európai Ifjúsági Portál
Információk és lehetőségek az Európában élő fiatalok számára.

Az ifjúsági munkanélküliség elleni garancia

Youth Guarantee – delivering results

Az ifjúsági garancia azt hivatott biztosítani, hogy az iskolapadból kikerülő, illetve munkanélkülivé váló 25 éven aluli fiatalok mindegyike négy hónapon belül színvonalas állásajánlatot kapjon, illetve megfelelő lehetőséget arra, hogy folytassa tanulmányait, tanulószerződéses gyakorlati képzésben részesüljön, vagy szakmai gyakorlatot szerezzen. Az európai országok azon dolgoznak, hogy a kezdeményezés sikeresen megvalósuljon, és hatékonyan segítse a fiatalokat.

A fiatalokat sújtó munkanélküliség felszámolását célzó harc során az egyik legfontosabb fegyvert az ifjúsági garancia jelenti. A koncepció lényege, hogy a fiatalok szükségleteiknek és élethelyzetüknek megfelelő, testre szabott ajánlatot kapnak, melyet elfogadva elhelyezkedhetnek, folytathatják tanulmányaikat, tanulószerződéses gyakorlati képzésben részesülhetnek, illetve szakmai gyakorlatot szerezhetnek. A garancia célja az, hogy megkönnyítse az átmenetet az oktatás és a képzés világából a munka világába, és hogy közvetlenül támogassa a fiatalok foglalkoztatását. A kezdeményezés más-más formát ölthet attól függően, hogy melyik uniós országban kerül sor a megvalósítására.

 

Az ifjúsági garancia a tapasztalatok alapján igazi sikertörténetnek bizonyult Ausztriában és Finnországban. Finnországban a regisztrációt követő három hónapon belül az állástalan fiatalok 83,5%-a sikeresen elhelyezkedett, szakmai gyakorlaton vagy tanulószerződéses gyakorlati képzésben vett részt, illetve folytatta tanulmányait.

 

Tagállami végrehajtási tervek

Ahhoz, hogy az ifjúsági garanciát továbbfejlesszük, és gondoskodjunk arról, hogy a kezdeményezés működjön a gyakorlatban, szoros együttműködésre van szükség az összes érdekelt fél (hatóságok, oktatási intézmények, munkáltatók stb.) között. Mindegyik uniós tagállam nemzeti végrehajtási tervet terjesztett elő az ifjúsági garancia megvalósítására vonatkozóan, melyben – egyebek mellett – meghatározták a megvalósítandó intézkedéseket, a végrehajtás időkeretét, valamint azt, milyen szerep hárul a folyamatban a hatóságokra és más szervezetekre.

 

Az ifjúsági garancia célkitűzéseinek eléréséhez stratégiai reformokra van szükség annak érdekében, hogy a fiatalok könnyebben léphessenek át az oktatás és a képzés világából a munka világába. Ezenfelül az állami foglalkoztatási szolgálatok megerősítésére, a fiatalokat elérni és megszólítani képes partnerségek létrehozására, valamint az oktatási rendszerek átalakítására is szükség lehet. A Bizottság kiértékelte a nemzeti végrehajtási terveket, és nyolc tagállamot felkért arra, hogy határozottabb intézkedéseket hozzon az ifjúsági garancia megvalósítása érdekében. 

 

Kísérleti projektek

Mivel néhány ország még dolgozik azon, hogy az ifjúsági garanciát életbe léptesse, elképzelhető, hogy egyes tagállamokban még nem lehet élni a kezdeményezés által kínált lehetőségekkel. 2013 augusztusa és decembere között 18 kísérleti projektet indítottak útnak hét országban. Ha áttekinted ezeket a projekteket, képet kaphatsz arról, hogy a kezdeményezés pontosan mit is foglal magában, és a jövőben hogyan fog megvalósulni a Te hazádban:

 

Romániában ún. állásklubokat hoztak létre, hogy felkészítsék a fiatalokat a munkavállalásra. A felkészítés keretében iránymutatással segítették a fiatalokat, speciális tanfolyamokat szerveztek a számukra, és új gyakorlócégeket hívtak életre.

Az Egyesült Királyságban partnerségek alakultak iskolák és helyi munkáltatók között abból a célból, hogy szakmai gyakorlati és gyakornoki lehetőséget, illetve tanulószerződéses gyakorlati képzést nyújtsanak a fiatalok számára. A kísérleti projekt keretében a partnerségek személyes mentorálást is biztosítottak, és orientációs eseményeket is rendeztek. 

 

Olaszország iskolai és vállalatlátogatásokat, vállalkozással kapcsolatos eseményeket és szemináriumokat szervezett, hogy motiválja a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalokat.

Írországban az állami foglalkoztatási szolgálatnál dolgozó szakemberek személyes tanácsadásban részesítették a fiatal álláskeresőket.

Litvániában modellt dolgoztak ki, melynek keretében a vilniusi városi és megyei vállalkozói munkáltatók szövetsége állásközvetítő szolgáltatást működtetett. A szolgáltatás révén a fiatal álláskeresők kéthetes gyakornoki programban vehettek részt helyi cégeknél. 

 

Ha többet szeretnél megtudni az ifjúsági garanciáról és a kezdeményezés megvalósításáról, olvasd el a az Európai Bizottság erről kiadott tájékoztatóját.

Közzétéve: csü., 19/03/2015 - 16:05


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Szakértői segítségre vagy tanácsra van szükséged?

Fordulj hozzánk!