Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Program Svetovej banky pre mladých odborníkov

A picture
© fotolia.com
Máte živý záujem o medzinárodný rozvoj a ambície stať sa v budúcnosti celosvetovým lídrom? Urobte prvý krok a podajte si žiadosť do programu Svetovej banky pre mladých odborníkov.

Program pre mladých odborníkov je jedinečnou príležitosťou pre vysoko kvalifikovaných a motivovaných ľudí, ktorí preukázali snahu o rozvoj, dosiahli akademické a pracovné úspechy a majú schopnosť viesť kolektív. Svetová banka dostáva približne 10 000 žiadostí ročne, z ktorých si vyberá asi 30 kandidátov a prideľuje ich na dvojročnú prax s ročnou rotáciou.

 

„Mala som šťastie, že som sa mohla zúčastniť tohto programu, pretože som mala príležitosť pracovať s naozaj dobrými odborníkmi a mentormi.“
Friederike z Nemecka

 

Ako podať prihlášku

Podmienky na podanie prihlášky:

najviac 32 rokov;

magisterský titul alebo jeho ekvivalent;

plynulá znalosť angličtiny;

– výborná znalosť aspoň jedného z ďalších pracovných jazykov Banky: arabčiny, čínštiny, francúzštiny, portugalčiny, ruštiny alebo španielčiny;

– špecializácia v oblasti, ktorá sa týka činností Svetovej banky, ako napríklad ekonómia, financie, vzdelávanie, verejné zdravie, sociálne vedy, inžinierstvo, územné plánovanie a riadenie prírodných zdrojov;

– najmenej trojročná prax na politickej úrovni alebo doktorandské štúdium.

Program pre mladých odborníkov v súčasnosti neprijíma absolventov odborov, ako napr.: informatika, personalistika, účtovníctvo, marketing, právo alebo jazyky – pokiaľ nie sú v kombinácii s inými relevantnými odbormi uvedenými vyššie.

 

Termíny

Online prihlášky sa každoročne podávajú od 1. mája do 30. júna a výberový proces prebieha 9 mesiacov. To znamená, že ak vás vybrali, mali by ste začať v septembri nasledujúceho roka.

 

Od svojho spustenia bolo v rámci programu pre mladých odborníkov prijatých už viac ako 1 500 ľudí, ktorí v súčasnosti pracujú vo Svetovej banke.

Dátum uverejnenia: pon., 22/04/2013 - 14:22


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!