Európai Ifjúsági Portál

Információk és lehetőségek az Európában élő fiatalok számára.

A picture
© fotolia.com - Robert Kneschke

Információk az európai oktatási rendszerekről

Többet szeretnél megtudni arról, hogyan működnek az iskolák és az egyetemek más európai országokban?

Iskolai oktatás

Az európaiak túlnyomó többsége legalább 9–10 éven át jár iskolába. A tankötelezettség időtartama országról országra különbözik. Ugyanez a helyzet a kötelező beiskolázási életkor esetében is, noha elmondható, hogy Európában a gyerekek általában 5–6 éves korban kezdenek iskolába járni.

Az európai rendszerek arra törekednek, hogy átfogó és általános oktatásban részesítsék a tanulókat, felruházva őket azokkal az ismeretekkel és készségekkel, melyekre a jövőben szükségük lesz. Jóllehet az Európai Unióban mind az oktatási rendszerek működtetése, mind a tananyag kialakítása az egyes országok saját hatáskörébe tartozik, az Európai Bizottság támogatja a minőség javítására irányuló tagállami erőfeszítéseket.

 

Felsőoktatás

Európában hozzávetőleg 4000 felsőoktatási intézmény működik, melyekben több mint 19 millió diák tanul. A felsőoktatási intézmények kb. 1,5 millió embert foglalkoztatnak. Az európai egyetemek évről évre felkerülnek a világ 100 legjobb egyetemének listájára, és előkelő helyet szereznek a rangsorban. A magas színvonal ellenére az oktatás többnyire nem kerül sokba, a tandíj összege rendszerint meglehetősen alacsony.

Az európai egyetemek által kínált kurzusok és programok átjárhatóságának és a képesítések kölcsönös elismerésének köszönhetően soha nem volt annyira könnyű külföldön tanulmányokat folytatni, kutatást végezni, illetve a más országban megszerzett képesítéssel elhelyezkedni, mint napjainkban.

 

Szakoktatás és szakképzés

A szakoktatás és szakképzés azokkal a készségekkel és ismeretekkel ruházza fel a tanulókat, amelyek birtokában a fiatalok részt tudnak venni a globális munkaerőpiacon folyó versenyben. Ez a fajta oktatási rendszer a tanulószerződéses szakmai képzéshez hasonlóan rendszerint egy meghatározott szakma elsajátítását, illetve egy meghatározott szakterület megismerését célozza, és az elméleti ismeretek oktatását munkatapasztalatot biztosító gyakorlati képzéssel ötvözi. A szakoktatás és –képzés megvalósulhat középfokon, felsőfokon, illetve továbbképzés keretében, de egyik esetben sem egyenértékű a felsőoktatással.

 

Az Eurostat legfrissebb adatai szerint jelenleg több mint 93 millió beiratkozott diák folytat tanulmányokat az európai oktatási rendszerekben – az általános iskolaitól egészen a posztgraduális szintig.