Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Höjdpunkter från Europeiska ungdomsveckan 2015

I april och maj 2015 hölls hundratals evenemang i alla 33 Erasmusländer.

Temat för den europeiska ungdomsveckan den 27 april–10 maj var samhällsengagemang och jobbmöjligheter. Tanken var att uppmuntra och hjälpa ungdomar från alla samhällsgrupper att engagera sig och få större inflytande i samhället. 
 

En av höjdpunkterna var en politisk debatt den 6 maj om hur man motverkar intolerans och odemokratiskt agerande.

 

Efter debatten delades pris för bästa ungdomsprojekt ut. De tre pristagarna hade valts ut bland över 150 projekt som programkontoren föreslagit och som fått stöd från programmen Erasmus+ och Aktiv ungdom. Se vilka projekt som vann

 

På en konferens om den strukturerade dialogen den 4–6 maj samlades företrädare för ungdomsorganisationer och regeringar från hela Europa.

 

YO!Fest som arrangeras av det europeiska ungdomsforumet ägde rum den 6 maj i Bryssel. Över 7 000 unga européer var där! Temat var ”Att växa tillsammans” och man kunde bland annat delta i workshoppar och debatter. Ett av huvudämnena var den icke-formella utbildningens roll för att utveckla färdigheter för arbetslivet. Festivalen avslutades med flera konserter.

 

En annan höjdpunkt var lanseringen av den nya plattformen Ideas Lab. Där kan man framföra sina idéer om projekt för ungdomars inflytande, jobbmöjligheter, företagande och engagemang i global utveckling. Ungdomarna röstar själva fram vilka idéer som ska skickas vidare till beslutsfattare och förhoppningsvis förverkligas. Under ungdomsveckans debatt fick varje projekt lägga fram sina idéer för EU:s utbildnings- och ungdomskommissionär Tibor Navracsics.

 

 

Se höjdpunkterna:

http://bit.ly/1hJxgsD

 

 

Länkar: http://europa.eu/youth/eyw

Publicerad: Fre, 06/11/2015 - 13:42


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!