Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Европейска седмица на младежта 2015 г. — Акценти

През април и май 2015 г. бяха организирани стотици прояви във всички 33 страни по програма „Еразъм+“

Темата на Европейската седмица на младежта (от 27 април до 10 май) бе да се помогне на младите хора да се ангажират по-активно в демократичния живот и заетостта. Седмицата бе насочена към участието на младите хора в обществото и даването на правомощия на младежи от всички сфери на живота да отстояват процъфтяването на демокрацията.

 

Сред акцентите бе дебат на високо равнище  „Повишаване на участието на младите хора в предотвратяване на нетолерантността и антидемократичното поведение“ на 6 май.

 

След дебата на три висококачествени младежки проекта бяха връченимладежки награди. Те бяха подбрани от над 150 проекта, номинирани от националните агенции по „Еразъм+“ и подкрепени от програмите „Младежта в действие“ и „Еразъм+“. Вижте всички спечелили проекти тук!

 

В периода 4—6 май на конференцията за структурирания диалог се събраха представители на младежки организации и правителства от цяла Европа.

 

YO!Fest, организиран от Европейския младежки форум на 6 май 2015 г. в Брюксел, включваше редица прояви. Във фестивала под мотото „Да растем заедно“ участваха над 7000 млади европейци и се проведоха няколко семинара и дебата. Основна тема бе ролята на неформалното образование в развитието на умения за трудовия живот. Фестивалът приключи с поредица концерти на живо.

 

Друг акцент бе стартът на уебсайта Лаборатория за идеи  . Това е платформа, където младите хора могат да публикуват идеите си за проекти и политики за овластяване на младежта, за заетостта, предприемачеството и глобалното развитие. Други млади хора дават оценка на тези идеи, преди те да бъдат изпратени на създателите на политики и евентуално превърнати в реалност. По време на дебата на високо равнище по един младежки представител за всеки проект представи идеите на проекта пред европейския комисар по образование, култура, младеж и спорт Тибор Наврачич.

 

 

Вижте акцентите:

http://bit.ly/1hJxgsD

 

 

Връзки по темата: http://europa.eu/youth/eyw

Публикувана на: пет, 06/11/2015 - 12:28


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!