Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Vyjádřete svůj názor v Evropském parlamentu mládeže

A picture
© shutterstock.com - nopporn
Evropský parlament mládeže motivuje mladé lidi zajímat se o současné dění a demokratické postupy, přemýšlet kriticky a vyvíjet vlastní iniciativu. Chcete se stát jeho členem?

Splňujete tyto podmínky?

  • Je vám 16 až 22 let.
  • Studujete v Evropě.
  • Jste zvídaví, otevřeni novým názorům, jiným kulturám, rádi poznáváte nové lidi.
  • Zajímáte se o problémy, které se dotýkají celé naší společnosti.
  • Rádi byste si vyzkoušeli něco nového, zajímavého a zároveň zábavného.

Pokud ano, pak jste ideálním kandidátem na účast na zasedání Evropského parlamentu mládeže. Upozorňujeme ještě, že pro účast na mezinárodních zasedáních musíte vyhrát národní kolo soutěže, které v každé zemi pořádá příslušný vnitrostátní výbor.

Obraťte se proto na váš vnitrostátní výbor, kde vám poradí, jak začít. Pokud Vaše země není v seznamu uvedena, můžete se obrátit na mezinárodní kancelář Evropského parlamentu mládeže.

 

Jak Evropský parlament mládeže funguje?

Evropský parlament mládeže organizuje 3 mezinárodní zasedání ročně, vždy v jiné evropské zemi. Zasedání trvá 10 dní. Při každém zasedání se setkávají delegáti z mezinárodních výborů a zabývají se různými tématy. Z těchto setkání pak vzejde Prohlášení, o němž se diskutuje na Generálním shromáždění.

 

„Na Parlamentu mládeže se mně nejvíce líbí to, že si člověk může osvojit celou řadu dovedností: diplomatický způsob jednání a dosahování konsenzu, rétorické dovedností a podobně. Dále se naučíte vést lidi, psát a redigovat zprávy, získávat finanční prostředky, řídit projekty.“
M. Roberts (27 let), Venture Capital Management, Spojené království

 

Souvislosti

Evropský parlament mládeže je jednou z nejlepších platforem, kde se mladí Evropané mohou zapojit do politické diskuse a setkat se s jinými kulturami. Je spravován nadací Heinze Schwarzkopfa „Young Europe“ a účastní se ho více než 20 000 mladých lidí z 35 zemí, kteří se každoročně setkávají během více než 100 regionálních, národních a mezinárodních akcí.

 

Zveřejněno: po, 29/04/2013 - 10:34


Tweet Button: 

Související internetové odkazy


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz