Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Vad är Europeiska ungdomsforumet?

A picture
© shutterstock.com - YanLev
Forumet ska ge unga människor i EU en röst, främja deras intressen och uppmuntra dem till större samhällsengagemang.

Europeiska ungdomsforumet är en paraplyorganisation för nationella ungdomsgrupper i hela Europa. Forumets medlemsorganisationer är nationella ungdomsråd och internationella, icke-statliga ungdomsorganisationer. Tillsammans representerar de många miljoner unga européers intressen.

 

Vilka mål har forumet?

Forumet ska

 • ge unga människor möjlighet att påverka och uppmuntra dem att aktivt engagera sig i samhällsutvecklingen – framför allt den europeiska integrationen
 • främja ungas rättigheter och möjligheter
 • förbättra ungas levnadsvillkor
 • ge unga en röst i Europa som jämställda medborgare samt uppmuntra och hjälpa dem att bli verkliga världsmedborgare.

 

Hur ska målen uppnås?

Forumet vill

 • få fler unga människor och ungdomsorganisationer att engagera sig i sociala projekt, framför allt i det politiska beslutsfattandet
 • påverka politik som berör unga människor genom att fungera som erkänd partner för internationella organisationer som EU, Europarådet och FN
 • uppmuntra beslutsfattare att ta upp ungdomsfrågor på alla politikområden
 • skapa ekonomiskt hållbara och verkligt oberoende ungdomsorganisationer – både nationella och internationella – inte minst genom att verka för fullgod finansiering
 • få unga människor med olika bakgrund och från olika länder att lyssna och sätta värde på varandras idéer och erfarenheter
 • främja interkulturell förståelse, demokrati, respekt, mångfald, mänskliga rättigheter, aktivt medborgarskap och solidaritet
 • bidra till ungdomsarbetet i andra delar av världen.

 

Kampanjer

En av ungdomsforumets senaste kampanjer syftar till att få den offentliga sektorn och näringslivet (och ungdomarna själva) att satsa mer på ungdomsfrågor. Kampanjen uppmuntrar unga volontärer och aktivister att begrunda och forma sin egen framtid via den globala nätgemenskapen Love Youth Future. Unga människor uppmanas här att diskutera sina idéer med andra som tror att de unga kan ändra nutiden för att skapa en bättre framtid.

Publicerad: Fre, 26/04/2013 - 10:35


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!