Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Evropski mladinski forum

A picture
© shutterstock.com - YanLev
Forum je glas mladih v Evropi. Namenjen je uveljavljanju njihovih interesov in jih spodbuja k čim večjemu udejstvovanju v družbenem življenju.

Evropski mladinski forum je krovna organizacija nacionalnih mladinskih organizacij iz vse Evrope. Članice foruma so nacionalni mladinski sveti in mednarodne nevladne mladinske organizacije.  Skupaj zastopajo interese več deset milijonov mladih z vse celine.

 

Cilji foruma

Forum si prizadeva:

 • vključevati in spodbujati mlade k dejavnemu udejstvovanju pri oblikovanju družbe in bolj povezane Evrope,
 • uveljaviti njihove pravice in možnosti,
 • izboljšati življenjske pogoje za mlade,
 • zastopati stališče mladih, saj so mladi enakovredni državljani Evropske unije, ter jih spodbujati in podpirati, da v celoti uresničijo svoj potencial kot državljani sveta.

 

Doseganje ciljev

Forum dosega cilje, tako da:

 • si prizadeva, da več mladih in mladinskih organizacij sodeluje pri družbenih projektih, zlasti v postopkih odločanja.
 • kot priznan sogovornik mednarodnih institucij, denimo Evropske unije, Sveta Evrope in Združenih narodov, vpliva na politike, ki zadevajo mlade.
 • spodbuja oblikovalce politike, da v vsa področja politike vključijo mladinska vprašanja.
 • pomaga pri ustanavljanju dinamičnih, neodvisnih mladinskih organizacij na nacionalni in mednarodni ravni, zlasti tako, da se zavzema za ustrezno financiranje.
 • spodbuja mlade iz različnih okolij in držav, da si med seboj izmenjujejo zamisli in izkušnje.
 • se zavzema za medkulturno razumevanje, demokracijo, spoštovanje, različnost, človekove pravice, aktivno državljanstvo in solidarnost.
 • prispeva k mladinskemu delu v drugih delih sveta.

 

Kampanje Evropskega mladinskega foruma

Ena od zadnjih kampanj Evropskega mladinskega foruma spodbuja vlade in podjetja (ter mlade same), da več vlagajo v mlade. Prek spletne svetovne skupnosti Ljubezen Mladi Prihodnost  spodbuja mlade prostovoljce in aktiviste, naj razmislijo o svoji prihodnosti in si jo ponovno prilastijo. Mlade poziva, naj svoje zamisli izmenjajo z vsemi, ki verjamejo, da lahko mladi spremenijo sedanjost v srečnejšo prihodnost.

Objavljeno: pet, 26/04/2013 - 10:33


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebuješ pomoč ali nasvet?

možnosti Vprašaj nas!