Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Euroopan nuorisofoorumi

A picture
© shutterstock.com - YanLev
Euroopan nuorisofoorumi pyrkii ajamaan nuorten etuja ja kannustamaan heitä yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Se on nuorten ääni Euroopassa.

Euroopan nuorisofoorumi (EYF/YFJ) on jäsenjärjestöihin kuuluvien kansallisten nuorisojärjestöjen kattojärjestö. Siihen kuuluu kansallisia nuorisokomiteoita ja kansainvälisiä nuorisojärjestöjä. Yhdessä ne edustavat kymmeniä miljoonia eurooppalaisnuoria.

 

Euroopan nuorisofoorumin tavoitteet

Euroopan nuorisofoorumin tavoitteena on

 • valtaistaa nuoria ja kannustaa heitä osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen toimintaan ja Euroopan yhdentämiseen
 • edistää nuorten oikeuksia ja mahdollisuuksia
 • parantaa nuorten elinoloja
 • toimia nuorten äänenä Euroopassa, jossa nuoret tunnustetaan tasavertaisiksi kansalaisiksi ja heitä kannustetaan hyödyntämään koko potentiaaliaan maailmankansalaisina.

 

Euroopan nuorisofoorumin toiminta

Euroopan nuorisofoorumi

 • auttaa nuoria ja nuorisojärjestöjä osallistumaan yhteiskunnallisiin hankkeisiin ja päätöksentekoon
 • on mukana vaikuttamassa nuorten kannalta merkityksellisiin politiikan aloihin ja on Euroopan unionin, Euroopan neuvoston, Yhdistyneiden kansakuntien ja muiden kansainvälisten järjestöjen yhteistyökumppani
 • kannustaa päätöksentekijöitä ottamaan nuorisoasiat huomioon kaikilla politiikan aloilla
 • edistää toimintakykyisten ja riippumattomien kansainvälisten ja kansallisten nuorisojärjestöjen perustamista – etenkin vaatimalla niille riittävää rahoitusta
 • edistää erilaisista taustoista ja eri maista kotoisin olevien nuorten kohtaamista, jossa nuoret voivat kuunnella toistensa ajatuksia ja oppia toistensa kokemuksista
 • tukee kulttuurienvälistä ymmärrystä, demokratiaa, kunnioitusta, monimuotoisuutta, ihmisoikeuksia, aktiivista kansalaisuutta ja solidaarisuutta
 • tukee nuorisotyötä muualla maailmassa.

 

Euroopan nuorisofoorumin kampanjat

Euroopan nuorisofoorumin tuoreessa hankkeessa pyritään saamaan viranomaiset, liike-elämä ja nuoret itsensä investoimaan nuoriin. Hankkeessa kannustetaan nuorisotoiminnassa ja -liikkeissä mukana olevia nuoria etsimään uusia näkökulmia tulevaisuuteen ja olemaan aktiivisia toimijoita kansainvälisen Love Youth Future ‑verkkoyhteisön kautta. Verkkoyhteisössä nuoret voivat esitellä ajatuksiaan ja vaihtaa mielipiteitä toisten nuorten kanssa, jotka myös uskovat siihen, että he voivat muuttaa maailmaa parempaan suuntaan.

Julkaistu: Pe, 26/04/2013 - 10:26


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Tarvitsetko apua tai neuvoja?

Ota yhteyttä