Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Mis on Euroopa Noortefoorum?

A picture
© shutterstock.com - YanLev
Euroopa noorte häälekandjana edendab noortefoorum noorte huve ja julgustab neid ühiskonnas rohkem osalema.

Euroopa Noortefoorum on riiklikest noortekogudest ja rahvusvahelistest valitsusvälistest noorteorganisatsioonidest koosnev katusorganisatsioon, mis ühendab riiklikke noorterühmi Euroopa Noortefoorumi liikmesorganisatsioonidest. Koos esindavad need kümnete miljonite noorte huve üle Euroopa.

 

Mida soovitakse foorumiga noorte eurooplaste jaoks saavutada?

Foorumi eesmärk on:

 • anda noortele õigusi ja julgust osaleda aktiivselt ühiskonna ning eriti ühtsema Euroopa kujundamises;
 • edendada nende õigusi ja võimalusi;
 • parandada nende elutingimusi;
 • olla nende hääl Euroopas, kus noored on võrdsed kodanikud ning kus neid julgustatakse ja toetatakse saavutama oma täielikku potentsiaali maailmakodanikena.

 

Kuidas seda tehakse?

 • Kaasates rohkem noori ja noorteorganisatsioone osalema sotsiaalprojektides ning eelkõige otsustamisprotsessides.
 • Mõjutades noorte jaoks olulist poliitikat, olles rahvusvaheliste institutsioonide, nagu Euroopa Liidu, Euroopa Nõukogu ja ÜRO tunnustatud partner.
 • Kutsudes poliitikakujundajaid üles võtma noorsooküsimusi arvesse kõikides poliitikavaldkondades.
 • Luues elujõulisi, tõeliselt sõltumatuid noorteorganisatsioone nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil, eelkõige vajaliku rahastamise leidmise kaudu.
 • Pannes erineva taustaga ja eri riikide noored üksteist kuulama ning üksteise ideid ja kogemusi väärtustama.
 • Toetades kultuuridevahelist mõistmist, demokraatiat, austust, mitmekesisust, inimõigusi, kodanikuaktiivsust ja solidaarsust.
 • Toetades noorsootööd teistes maailma paikades.

 

Euroopa Noortefoorumi kampaaniad

Euroopa Noortefoorumi üks uuematest kampaaniatest on suunatud sellele, et panna valitsus ja ettevõtjad (ning noored ise) investeerima rohkem noortesse, toetades noori vabatahtlikke ja aktiviste oma tuleviku ümbermõtestamisel ja enda kätesse nõudmisel ülemaailmse veebikogukonna Love Youth Future kaudu. Noori kutsutakse üles jagama oma mõtteid teistega, kes usuvad, et noored suudavad luua helge tuleviku.

Avaldatud: Reede, 26/04/2013 - 10:23


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!