Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Какво представлява Европейският младежки форум?

A picture
© shutterstock.com - YanLev
Този форум, който представлява гласът на младите хора в Европа, има за цел както да отстоява техните интереси, така и да ги насърчава да участват по-активно в обществения живот.

Европейският младежки форум (ЕМФ) е организация шапка за национални младежки групи от цяла Европа (организации, членуващи в ЕМФ), състояща се от национални младежки съвети и международни неправителствени младежки организации. Заедно те представляват интересите на десетки милиони млади хора от цяла Европа.

 

Какви цели си поставя форумът по отношение на младите европейци?

Той работи за:

 • даване на права и насърчаване на младите хора да участват активно в обществения живот и по-специално в създаването на една по-интегрирана Европа;
 • информирането им за техните права и възможности;
 • подобряване на условията на живот на младите хора;
 • изразяване на тяхното мнение в Европа, където те са равноправни граждани и са насърчавани и подкрепяни да развият пълния си потенциал като граждани на света.

 

Как постига тези цели?

Като:

 • работи за включването на повече млади хора и младежки организации в социални проекти и по-специално в процесите за вземане на решения;
 • оказва влияние върху политики, засягащи младите хора, в качеството си на признат партньор на международни институции като Европейския съюз, Съвета на Европа и ООН;
 • насърчава създаващите политики органи да вземат под внимание въпросите на младежта във всички области на политиката;
 • създава успешни, действително независими национални и международни младежки организации, и по-специално като настоява за адекватно финансиране;
 • насърчава младите хора от различен произход и различни страни да изслушват и ценят взаимно своите идеи и опит;
 • подкрепя междукултурното разбирателство, демокрацията, уважението, многообразието, човешките права, активната гражданска позиция и солидарността;
 • допринася за работата по въпросите на младежта в други части на света.

 

Кампании на ЕМФ

Целта на една от последните кампании на ЕМФ е правителствата и бизнесът (както и самите млади хора) да инвестират повече в младежта, като насърчават младежки активисти и доброволци да преосмислят и отстояват своето бъдеще чрез глобалната онлайн общност Любов, младеж, бъдеще. Младежите се приканват да споделят идеите си с други хора, които вярват, че младите хора могат да променят настоящето така, че бъдещето да бъде по-добро.

Публикувана на: пет, 26/04/2013 - 10:22


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!