Europski portal za mlade
Informacije i mogućnosti za mlade u Europi

Što je Europski forum za mlade?

A picture
© shutterstock.com - YanLev
Kao glas mladih u Europi, ova organizacija nastoji promicati njihove interese i poticati ih da više sudjeluju u društvu.

Europski forum mladih (EYF)  krovna je organizacija nacionalnih skupina mladih u cijeloj Europi, organizacija članica EYF-a, koje se sastoje od nacionalnih vijeća mladih i međunarodnih nevladinih organizacija mladih. Oni zajedno predstavljaju interese desetaka tisuća mladih s cijelog kontinenta.

 

Koji su ciljevi Foruma u odnosu na mlade Europljane?

Njegova je zadaća:

 • osnažiti i potaknuti mlade da aktivno sudjeluju u oblikovanju društva – posebno integriranije Europe
 • promicati prava i prilike za mlade
 • unaprijediti uvjete života za mlade
 • biti njihov glas u Europi, u kojoj su mladi ravnopravni građani i potiče ih se da ostvare potpuni potencijal kao globalni građani

 

 Kako EYP to postiže?

 • poticanjem više mladih i organizacija mladih da sudjeluju u društvenim projektima, posebno u procesima donošenja odluka
 • utjecanjem na politike koje utječu na mlade, kao priznat partner u međunarodnim institucijama, kao što su Europska unija, Vijeće Europe i Ujedinjeni narodi
 • poticanjem tijela koja donose politike da u svim područjima politika uzmu u obzir pitanja mladih
 • stvaranjem održivih, stvarno neovisnih organizacija mladih – nacionalnih i međunarodnih – posebno traženjem odgovarajućih izvora financiranja
 • poticanjem mladih različitog podrijetla i iz različitih zemalja da slušaju i cijene ideje drugih
 • podržavanjem međukulturnog razumijevanja, demokracije, poštovanja, različitosti, ljudskih prava, aktivnog građanstva i solidarnosti
 • davanjem doprinosa radu mladih u drugim dijelovima svijeta.

 

Kampanje EYF-a

Jedna od najnovijih kampanja EYF-a ima za cilj potaknuti vlade i poduzeća (kao i same mlade ljude) da više ulažu u mlade ohrabrivanjem mladih volontera i aktivista da razmisle o svojoj budućnosti i da vrate nad njom kontrolu s pomoću globalne zajednice na internetu Ljubav Mladi Budućnost. Mlade se ljude poziva da razmjenjuju svoje ideje s drugima koji vjeruju u to da mladi mogu promijeniti sadašnjost radi sretnije budućnosti. 

Objavljeno: čet, 13/02/2014 - 16:21


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebna vam je stručna pomoć ili savjet?

Pitajte nas!