Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Veda je aj pre dievčatá!

A picture
© fotolia.com - Alexander Raths
Dievčatá sú stále nedostatočne zastúpené v oblasti vedy, technológií a výskumu v Európe napriek tomu, že sa im na škole vo vede a matematike darí rovnako ako chlapcom. Nepremrhajte svoj talent: veda potrebuje dievčatá!

Výberom kariéry v oblasti vedy, technológií alebo iných technických smerov môžete ako dievča prispieť k ďalšiemu prevratnému vedeckému objavu. Aby vám Európska komisia pomohla priblížiť kariéru snov v oblasti vedy, zorganizovala kampaň Veda – to je dievčenská záležitosť!.

 

Aké je vaše miesto vo vede?

Spravte si kvíz a zistite, ktoré vedecké povolanie by naplnilo vaše sny. Ak sa zaujímate o podrobnejšie informácie, pozrite si podujatia kampane Veda – to je dievčenská záležitosť! vo svojom okolí. Prelomte stereotypy a ukážte svetu, že veda je naozaj dievčenská záležitosť.

Prácou v oblasti vedy môžete zlepšiť životy ľudí. Viete si predstaviť ako by ste sa cítili, keby ste chránili životné prostredie, prispievali k zabezpečovaniu dostatku potravín pre ľudí či bojovali proti chudobe? S vedou môžete využiť svoju predstavivosť a tvorivosť na premýšľanie o niečom doteraz neobjavenom – porozmýšľajte nad kladením otázok a zveľaďovaním poznatkov.

Prostredníctvom rozličných oblastí sa veda môže stať jedinečnou príležitosťou pre vašu budúcnosť. Vďaka kariére v oblasti výskumu môžete dokonca precestovať svet a spolupracovať s medzinárodným tímom.

 

New Technology - Iris Slootheer, young student in applied physics

 

 

Podkladové informácie

I keď je Európa veľkou zásobárňou ženského talentu a väčšina absolventov vysokých škôl sú ženy, podiel žien vo vrcholových pozíciách európskej vedy je stále veľmi nízky. Ženy s vysokoškolským diplomom sú veľmi nedostatočne zastúpené v oblasti technických smerov, výroby, stavebníctva, vedy, matematik a výpočtových technológií. Deje sa tak napriek tomu, že dievčatá a chlapci majú na škole rovnaký záujem o vedecké predmety. Mnohé dievčatá uprednostnia pred štúdiom vedy, inžinierstva a technológií iné smery.