Avrupa Gençlik Portalı

Avrupa’daki gençler için bilgiler ve fırsatlar.

Video: 

Us, art and the community (Youth Initiative 2009)


Biz, Sanat ve Toplum

Gençler sosyal içerme, katılım ve kimlik konularında fikir ve görüşlerini ifade etmek için bir sanat sergisi gerçekleştirirlerse ne olur?

Biz, Sanat ve Toplum Faal Gençlik programı tarafından desteklenen bir gençlik inisiyatifidir.

İnisiyatif, İrlanda Cork City, Mayfield Bölgesinden, gençlik hizmetleri ile bazı bağlantıları olan 6 kişilik bir grup tarafından yönetilmektedir.

 

Katılımcılar 15 ile 17 yaşları arasındadır. Katılımcıların hepsi eğitimini sürdürmemektedir. Gruptan iki kişi Roman kökenli olup, kimlikleri ve keşfetmek istedikleri ile ilgili soruları bulunmaktadır. Gençler, sağlık, çevre, katılım, kimlik ve takım oluşturma gibi pek çok konu ile ilgilenmişlerdir.