Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Internasjonal utveksling for kunstnere

A picture
© shutterstock.com - Masson
Hvis du er kunstner og jobber i et annet land, kan du få nye inspirasjonskilder. Du vil få erfaring og kunnskaper, og du vil kanskje også få en ny tilhengerskare eller starte et nytt samarbeid.

Det at kunstnere og profesjonelle aktører innen kulturlivet beveger seg over landegrensene, spiller en viktig rolle for det kulturelle mangfoldet og dialogen mellom ulike kulturer. Ved å krysse landegrensene kan du utvide spekteret av aktiviteter, få ny inspirasjon til arbeidet, utveksle erfaring og lære av andre kunstnere. Kreativiteten sirkulerer fritt mellom landene, og dette muliggjør samarbeid og fruktbar utveksling mellom kunstnere med ulike kulturelle bakgrunner og kunstneriske tradisjoner.

 

Hvor starter du?

Før du vurderer å melde deg på et utvekslingsprogram for kunstnere, bør du tenke over motivasjonen din. Du bør være sikker på grunnene til at du ønsker å oppholde deg og jobbe i et annet land.

Det kan være en stor oppgave å velge blant alle de tilgjengelige alternativene, men du kan gjøre oppgave lettere ved å stille deg selv følgende spørsmål:

  • Hvilken region og disiplin er du interessert i?
  • Hvilken bostedsmodell passer best for deg?
  • Hva slags utstyr/fasiliteter må du ha for å drive med kunstformen din?

Det neste du må tenke på, er søknader og finansiering. Søknadsprosedyrer varierer enormt, og deltakelsen planlegges lang tid i forveien. For enkelte kunstneropphold dekkes alle kostnader, for andre kunstneropphold dekkes bare deler av eller ingen kostnader. Sørg for at du har kontroll på budsjettet før du reiser!

 

Kunstneroppholdet mitt på Casita Maria Arts and Education Centre i Bronx hadde en svært positiv effekt på prosjektet mitt. Det førte ikke bare til at jeg kunne jobbe i et unikt fellesskap i Bronx – noe som har vært helt avgjørende for arbeidet mitt – det innebar også at jeg kunne boltre meg i et svært studio (skolens gymsal), der jeg kunne bruke lydforsterkere, teste projiseringer og utvikle prosjektet mitt. Personalet ved Casita var dessuten svært støttende og oppglødde over å kunne oppleve en internasjonal multimediekunstner i arbeid. Det å skape et komplekst, innovativt multimedieverk i en gymsal i Bronx var en litt surrealistisk opplevelse, men det førte til store fremskritt i det kunsteriske arbeidet mitt.
Mark Bolotin fra Australia var i New York i 2012

 

Hvor finner jeg informasjon?

Trans Artists-stiftelsen er et kunnskapssenter for utveksling av kunstnere med sterkt fokus på kunstneroppholdsprogrammer.

On the move er et informasjonsnettverk for kulturell mobilitet med oversikt over tidsfrister, veiledninger og informasjonspakker.

e.mobility er et fellesskap som fremmer kunstnerisk mobilitet, der kunstnere kan finne et kunstneroppholdsprogram, sende inn prosjekter for kunstneropphold og foreslå møter.

Residency unlimited er en gratistjeneste som leverer oppdatert informasjon om kunstneropphold over hele verden.

Res artis er et verdensomspennende nettverk av kunsteroppholdsprosjekter.

Publisert: Fre, 12/04/2013 - 11:09


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!