Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Si med 214 milijoni priseljencev?

A picture
© iStockphoto.com - eyecrave
Vsak 33 človek je migrant, saj se danes preseljuje več ljudi kot kdaj koli v človeški zgodovini.

Migracije so svetovni fenomen, saj približno 3,1 % svetovnega prebivalstva (približno 214 milijonov) živi zunaj svojega rojstnega kraja ali matične države. Na migracijske tokove vplivajo gospodarske razmere, saj se ljudje preselijo zaradi dela ali boljših življenjskih pogojev. Tudi globalizacija je povečala čezmejno mobilnost.

 

Se želiš preseliti v državo EU?

Vsi, ki prihajajo iz države, ki ni članica Evropske unije, bodo informacije o legitimnem vstopu v državo EU našli na portalu EU o priseljevanju. Podrobnejše nasvete ponujajo organizacije, ki se ukvarjajo z vprašanji priseljevanja.

EU že od leta 1999 razvija skupno politiko priseljevanja v Evropo ter pripravlja pravila o priseljevanju in pravila glede vizumske obveznosti, ki bodo veljala za vse države EU.

 

Preselitev v drugo državo EU

Državljani EU imajo pravico, da prebivajo, študirajo in delajo v kateri koli državi EU. Več o svojih pravicah in odgovornostih ter druge koristne nasvete boš našel na spletni strani Tvoja Evropa.

 

Mednarodni dan priseljencev

Združeni narodi so 18. december določili za mednarodni dan priseljencev – tako so obeležili dan v letu 1990, ko so sprejeli Mednarodno konvencijo o varstvu pravic vseh delavcev migrantov in njihovih družinskih članov. Namen dneva je prek izmenjave izkušenj in s kampanjami za zaščito pravic migrantov razširjati informacije o človekovih in temeljnih pravicah migrantov.

 

Povezana vprašanja

Človekove pravice mnogih priseljencev in njihovih družin so pogosto zlorabljene. Nezakonito priseljevanje je pomembno vprašanje našega časa, trgovina z ljudmi pa postaja svetovni problem.