Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

214 miljoonaa maahanmuuttajaa

A picture
© iStockphoto.com - eyecrave
Nykymaailmassa joka 33. ihminen on maahanmuuttaja, sillä ihmiset muuttavat ja liikkuvat enemmän kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa.

Muuttoliike on maailmanlaajuinen ilmiö, ja noin 3,1 prosenttia maailman väestöstä (eli noin 214 miljoonaa henkeä) asuu muualla kuin synnyinseuduillaan. Muuttovirtaan vaikuttavat usein taloudelliset syyt, koska ihmiset jättävät kotiseutunsa työn ja parempien elinolojen vuoksi. Globalisaatio on kuitenkin lisännyt muuttoliikettä myös yli valtiollisten rajojen.

 

Haluatko muuttaa EU-maahan?

Jos olet kotoisin maasta, joka ei kuulu Euroopan unioniin, löydät paljon hyödyllistä tietoa EU:n maahanmuuttoportaalista. Jos tarvitset yksityiskohtaisempia neuvoja, voit ottaa yhteyttä johonkin sinun alueellasi toimivaan maahanmuuttoasioihin erikoistuneeseen organisaatioon.

EU alkoi vuonna 1999 valmistella Euroopan yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa maahanmuutto- ja viisumimääräysten yhtenäistämiseksi EU-maiden välillä.

 

Muuttaminen EU-maasta toiseen

EU-kansalaisena sinulla on oikeus asua ja opiskella tai työskennellä missä tahansa EU-maassa. Sinun Eurooppasi -sivustolla on lisätietoja EU-kansalaisen oikeuksista ja velvollisuuksista sekä käytännön vinkkejä.

 

Kansainvälinen maahanmuuttajien teemapäivä

YK on julistanut joulukuun 18. päivän kansainväliseksi maahanmuuttajien teemapäiväksi, sillä 18.12.1990 se hyväksyi kansainvälisen yleissopimuksen siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksista. Teemapäivän tavoitteena on kampanjoida maahanmuuttajien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien puolesta ja levittää niistä tietoa.

 

Ongelmia

Monien maahanmuuttajien ja heidän perheidensä ihmisoikeuksia poljetaan. Laittomasta maahanmuutosta ja varsinkin siihen liittyvästä ihmiskaupasta on tullut merkittävä maailmanlaajuinen ongelma.