Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Boj proti rasismu v Evropě

A picture
© fotolia.com - bojorgensen
Na celém kontinentu je stále příliš mnoho lidí, komunit a společností terčem nespravedlnosti, kterou přináší rasismus. Co se proti tomu dá dělat?

Rasová a etnická diskriminace denně postihuje miliony lidí. Diskriminace může mít řadu podob: od odepírání základních principů rovnosti mezi lidmi po podněcování k rasové nesnášenlivosti. Každý z nás však proti tomu může něco udělat tím, že bude aktivně šířit myšlenky boje proti rasismu!

 

Let's Fight Racism!

 

 

Fotbalem proti rasismu

Organizace UEFA a síť FARE (Fotbalem proti rasismu v Evropě) společně propagují heslo nulové tolerance k jakékoli formě rasismu nebo diskriminace. Rovněž pořádají Akční týdny FARE, během nichž se setkávají fanoušci, kluby, etnické menšiny a komunity a usilují o to, aby diskriminace z naší společnosti definitivně vymizela.

Jako fanoušci, fotbalový klub, organizace zastupující etnickou menšinu či nevládní organizace v Evropě můžete požádat o malý grant na upořádání vaší vlastní akce v rámci těchto týdnů. Rovněž si můžete stáhnout propagační materiál, který můžete při vašich akcích používat.

 

Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace

21. března 1960 střílela policie v Jihoafrické republice do pokojné demonstraci proti apartheidu a zabila 69 lidí. Tento den byl posléze Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace.

Každoročně je v tuto dobu pořádán celoevropský týden akcí, na nichž se setkávají lidé bojující proti rasismu a rasové diskriminaci. Připojit se může i vaše organizace nebo skupina. Můžete uspořádat koncert nebo konferenci, zaslat protestní dopis politikům nebo najít jiný způsob jako hlasitě vyjádřit svůj názor. Kontaktujte organizaci UNITED, která vám poskytne potřebné materiály.