Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Rassismivastane võitlus Euroopas

A picture
© fotolia.com - bojorgensen
Meie maailmajaos kannatab veel liiga palju inimesi, kogukondi ja ühiskondi rassismist tingitud ebaõigluse ja häbimärgistamise tõttu. Mida saad teha sina?

Rassil ja rahvusel põhinev diskrimineerimine on miljonitele inimestele igapäevane reaalsus. Selline diskrimineerimine võib esineda eri vormides: inimeste võrdsuse põhimõtte eitamisest kuni rahvusliku vihkamise levitamiseni. Igaüks meist võib etendada olulist rolli selliste suhtumiste lõpetamisel, osaledes rassismivastases kampaanias!

 

Let's Fight Racism!

 

 

Jalgpall rassismi vastu

UEFA ja võrgustik FARE (Football Against Racism in Europe) teevad koostööd, et propageerida nulltolerantsi kõigi  rassismi ja diskrimineerimise vormide suhtes. Kampaania FARE Action Weeks liidab toetajaid, klubisid, etnilisi vähemusi ja kogukondi, et diskrimineerimine jääks minevikku.

Kui kuulud toetajate hulka, jalgpalliklubisse, etnilise vähemuse organisatsiooni või mis tahes valitsusvälisesse organisatsiooni Euroopas, siis võid taotleda väikest toetust, et käivitada kampaania raames oma algatus. Võid ka laadida alla eri materjale oma üritustel kasutamiseks.

 

Rahvusvaheline rassilise diskrimineerimise kaotamise päev

21. märtsil 1960 avas politsei tule ja tappis 69 inimest, kes osalesid rahumeelsel apartheidivastasel demonstratsioonil Lõuna-Aafrikas. Seejärel nimetas ÜRO selle kuupäeva rassilise diskrimineerimise kaotamise päevaks.

Igal aastal samal ajal kogunevad üleeuroopalise kampaanianädala raames inimesed, kes võitlevad rassismi ja rassilise diskrimineerimise vastu. Sinu organisatsioon või rühm võib ka liituda ning korraldada kontserte või konverentse, saata poliitikakujundajatele protestikirju või esitada oma seisukoha mõnel muul moel. Võtke vajaliku materjali saamiseks ühendust võrgustikuga UNITED.