Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Diskriminering – vanligare än du tror

A picture
© fotolia.com - Kwest
Rättvis behandling är en grundläggande rättighet i EU, men diskriminering förekommer fortfarande i många former och är inte alltid så lätt att känna igen.

Det är olagligt att diskriminera någon på grund av ålder, funktionsnedsättning, kön, ras, religion eller sexuell läggning. Men bara var tredje invånare i EU känner till sina rättigheter, så det är viktigt att du lär dig vilka rättigheter och skyldigheter du har. Ju mer du vet, desto bättre kan du bekämpa diskrimineringen.

 

Gör något!

Amnesty International jobbar mot diskriminering i Europa på många sätt. Du kan skriva på deras upprop på nätet, kommentera på bloggen eller till och med bli medlem.

Du kan också använda dina sociala nätverk för att hjälpa till att stoppa diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning. Initiativet End Exclusion uppmanar dig att skicka dina tweet till EU-politiker, dela din favoritvideo om inkludering och funktionsnedsättning, eller göra ditt eget videoklipp.

 

Former av diskriminering

Direkt diskriminering är när en person behandlas sämre än andra på grund av något som inte är relevant i sammanhanget, som ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Exempel: när en butiksägare vägrar att anställa en lämplig, kvalificerad person bara för att han eller hon kommer från ett visst land.

Indirekt diskriminering är när regler, kriterier eller praxis som tycks neutrala missgynnar personer på grund av deras ras eller etniska ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuella läggning, om det inte finns objektiva och legitima skäl till reglerna. Om till exempel en affär förbjuder sin personal att bära huvudbonad kan ingen som täcker sitt huvud av religiösa skäl jobba där, som många muslimska kvinnor.

 

Få hjälp

Har du själv blivit diskriminerad? Ta reda på var du kan få hjälp och råd.