Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Syrjintä on yllättävän yleistä

A picture
© fotolia.com - Kwest
Vaikka oikeudenmukainen kohtelu kuuluu perusoikeuksiin, syrjintää esiintyy edelleen eikä sitä aina ole helppo huomata.

On lain vastaista syrjiä jotakuta hänen ikänsä, vammansa, sukupuolensa, rotunsa, uskontonsa tai seksuaalisen suuntautuneisuutensa vuoksi. Kuitenkin vain kolmannes EU-kansalaisista tuntee oikeutensa hyvin. On tärkeää, että tunnet oikeutesi ja velvollisuutesi. Mitä paremmin ne tunnet, sitä paremmin pystyt torjumaan syrjintää.

 

Toimi!

Amnesty International -järjestön kautta voit osallistua monin eri tavoin syrjinnän torjuntaan. Voit allekirjoittaa vetoomuksia verkossa, kommentoida blogia tai liittyä Amnestyn jäseneksi.

Voit hyödyntää myös sosiaalisia verkostojasi ja edistää niiden kautta vammaisten parempaa huomioonottamista. End Exclusion -kampanjassa kehotetaan esimerkiksi tweettaamaan EU-poliitikoille ja muistuttamaan heitä vammaisten oikeuksista tai tekemään vaikka oman videon aiheesta.

 

Syrjinnän muotoja

Suoraa syrjintää on se, että henkilöä kohdellaan huonommin kuin muita jonkin epäolennaisen seikan kuten rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon, vamman, iän tai seksuaalisen suuntautumisen takia. Suoraa syrjintää on esimerkiksi se,  jos liikkeenharjoittaja kieltäytyy palkkaamasta taidoiltaan ja osaamiseltaan sopivaa henkilöä vain hänen rotunsa tai etnisen alkuperänsä takia.

Epäsuoraa syrjintää tapahtuu silloin, kun näennäisesti neutraalit säännöt, edellytykset tai käytännöt, jotka eivät kuitenkaan ole objektiivisesti perusteltavissa, asettavat ihmisen heikompaan asemaan hänen rotunsa tai etnisen alkuperänsä, uskontonsa, vammansa, ikänsä tai sukupuolisen suuntautumisen takia. Esimerkiksi jos tavaratalo kieltää henkilökuntaansa käyttämästä päähineitä asiakaspalvelutehtävissä, se käytännössä estää uskonnollisista syistä päänsä peittävien, kuten monien muslimien, työskentelyn.

 

Tarvitsetko apua?

Onko sinua syrjitty? Jokaisessa EU-maassa on tarjolla apua ja neuvoja syrjinnän uhreille.