Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Дискриминацията – по-често срещана, отколкото си мислите!

A picture
© fotolia.com - Kwest
Справедливото третиране е основно право в ЕС, но все още съществуват множество форми на дискриминация, които не винаги е лесно да бъдат установени.

Дискриминацията въз основа на възраст, увреждане, пол, раса, религия или сексуална ориентация е незаконна. Едва една трета от гражданите на ЕС обаче изцяло познават правата си, затова е важно всички да научат какви са техните права и отговорности. Колкото по-добре познавате правата си, толкова по-успешно можете да се борите с дискриминацията.

 

Действайте!

Амнести Интернешънъл ви дава няколко възможности да се включите в борбата срещу дискриминацията в Европа. Можете да подкрепите с подписа си техните действия в интернет, да коментирате в блога или дори да се присъедините към организацията.

Можете също така да използвате социалните мрежи, за да помогнете да се сложи край на изключването на хората с увреждания. End Exclusion ви предлага да изпратите съобщение в Twitter на политици от ЕС, да споделите любимите си видеоклипове за приобщаването и уврежданията или да създадете свой собствен видеоклип.

 

Форми на дискриминация

Пряка дискриминация се наблюдава, когато отношението към дадено лице е по-лошо от това към другите поради причина, която не е от значение в случая – като расов или етнически произход, религия или убеждения, възраст или сексуална ориентация. Например: когато собственик на магазин отказва да наеме лице с подходяща квалификация просто защото то е от определена раса или етнически произход.

Непряка дискриминация се наблюдава, когато на пръв поглед неутрални правила, критерии или практики биха поставили в неблагоприятно положение някои хора въз основа на расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, освен ако практиката може да бъде обективно обоснована с необходимостта от постигане на някаква законосъобразна цел. Например в универсален магазин, който забранява на персонала си да носи шапки, когато обслужва клиенти, реално не се дава възможност да работят на хора, които покриват главите си по религиозни причини – като например много мюсюлманки.

 

Получете помощ

Били ли сте някога обект на дискриминация? Научете към кого да се обърнете за помощ и съвет.

Публикувана на: пон, 15/04/2013 - 11:17


Tweet Button: 

Връзки по темата


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!