Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Hbti-personers rättigheter

© iStockphoto.com - clearstockconcepts
Homo-, bi-, trans- eller intersexuella personer (hbti-personer) har det fortfarande svårt i många länder och kulturer. Ta reda på var du kan få hjälp.

I en Eurobarometerundersökning från 2012 ansåg 46 % att homo- och bisexuella personer diskriminerades. Det är knappt någon förbättring sedan den tidigare undersökningen 2009.

 

Resultaten stämmer med en undersökning av EU:s byrå för grundläggande rättigheter 2014, då 47 % uppgav att de hade diskriminerats eller trakasserats på grund av sin sexuella läggning de föregående tolv månaderna. Andelen var högst bland lesbiska (55 %), unga mellan 18 och 24 (57 %) och låginkomsttagare (52 %).

 

Gör något

Om du ser näthat mot hbti-personer eller andra grupper kan du anmäla det till Hate Speech Watch. En undersökning som Europarådets ungdomsavdelning gjorde 2012 kom fram till att hatpropaganda mot homosexuella och transpersoner hör till de vanligaste hatbrotten.

 

Länkar

 

 

Publicerad: Tis, 10/11/2015 - 10:07


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!