Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

LGBTI-inimeste õigused

© iStockphoto.com - clearstockconcepts
Paljudes ühiskondades ja riikides diskrimineeritakse endiselt seksuaalvähemuste õigusi. Siit saad teada, kust abi saada.

Viimati korraldatud Eurobaromeetri küsitluses lesbide, geide ja biseksuaalide õiguste kohta arvas 46% vastanuist, et nende inimeste õigusi 2012. aastal diskrimineeritakse. Olukord ei ole alates eelmisest 2009. aastal korraldatud küsitlusest eriti paranenud. 

 

Sama kinnitab ka ELi Põhiõiguste Ameti 2014. aasta küsitlus, milles 47% vastanutest ütles, et neid on viimase 12 kuu jooksul nende seksuaalse orientatsiooni tõttu diskrimineeritud või ahistatud. Kõige rohkem väitsid seda lesbid (55%), 18–24aastased noored (57%) ja madala sissetulekuga inimesed (52%).

 

Ole aktiivne

Kui märkad, et LGBTI-inimesi või muid rühmi internetis vihakõnedega rünnatakse, anna sellest teada veebisaidil Hate Speech Watch. Euroopa Nõukogu noorteosakonna 2012. aastal korraldatud küsitluse tulemused näitasid, et kõige levinumate vihakõnede hulgas on homofoobiast ja transfoobiast kantud vihkamist õhutavad avaldused.

 

Kasulikud lingid

 

Avaldatud: Teisip, 10/11/2015 - 09:41


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!