Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Vad är social inkludering?

A picture
© iStockphoto.com - skynesher
Ett inkluderande samhälle bygger på ömsesidig respekt och solidaritet. Det är ett samhälle där alla har lika möjligheter och en anständig levnadsstandard och där mångfald ses som en tillgång och inte något som splittrar. En europeisk vision eller verklighet?

Social inkludering innebär en känsla av att vara en del av ett samhälle, där man förenas av en gemensam identitet och gemensamma värderingar.

Fattigdom är en av de främsta orsakerna till utanförskap. Att vara arbetslös eller inte ha tillgång till vård och omsorg kan också bidra till social utestängning.

Du kan känna dig utanför samhället, oavsett hur välutbildad eller rik du är. Social utestängning drabbar inte bara dem som har det dåligt ställt rent materiellt. Omkring var tredje invånare i Europa och Centralasien är utestängda från samhället.

 

Ungdomar och social inkludering

Ungdomar hör till de mest utsatta i samhället, särskilt i ekonomiska kristider. Vart femte barn (upp till 17 år) lever i familjer som riskerar att bli fattiga, och mer än var tredje ung vuxen (18–24 år) i EU varken har jobb eller går någon utbildning.

Var man bor spelar också in. Den som bor på landsbygden löper nästan fyra gånger större risk för social utestängning än den som bor i en stad.

 

Vad kan du göra?

EU:s ungdomsstrategi och programmet Ung och aktiv i Europa (Aktiv ungdom) stöder social inkludering och erbjuder många möjligheter till utbildning och samhällsengagemang i hela EU.

Du kan också delta i EU:s strukturerade dialog, eller läsa om vad andra unga framförde på 2012 års ungdomskonferens på Cypern.