Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Какво представлява социалното приобщаване?

A picture
© iStockphoto.com - skynesher
Приобщаващото общество е основано на взаимно уважение и солидарност, с равни възможности и добри условия на живот за всички. В него различията се считат за източник на сила, а не за разделящ фактор. Европейска визия или реалност?

Социалното приобщаване означава, че човек се чувства част от общество, свързано чрез обща идентичност и споделени ценности.

Бедността е сред основните причини, поради които хората се чувстват изключени от обществото. Липсата на достъп до здравни и социални услуги или възможности за работа също може да допринесе за социално изключване.

Може да чувствате, че не сте част от обществото независимо колко добре образовани сте или какво е финансовото ви положение. Социалното изключване не засяга само хората, които са материално затруднени. Приблизително един от всеки трима души в Европа и Централна Азия е изключен от обществото.

 

Младите хора и социалното приобщаване

Младите хора са сред най-уязвимите в обществото, особено по време на сериозен икономически спад. Едно от всеки пет деца (до 17-годишна възраст) живее в семейство, изложено на риск от бедност, а повече от една трета от младежите (между 18 и 24 години) в ЕС са безработни, т.е. не се обучават, работят или образоват.

Значение има и мястото на живеене. За хората в селските региони вероятността да страдат от социално изключване е почти четири пъти по-висока от тази за хората, живеещи в градове или големи населени места.

 

Какво можете да направите?

Стратегията на ЕС за младежта и Програмата Младежта в действие се занимават със социалното приобщаване – те предоставят много възможности за младите да се обучават и да участват в дейности в целия ЕС.

Може да се включите и в Структурирания диалог на ЕС или да видите изказвания на други младежи на Младежката конференция в Кипър през 2012.

Публикувана на: четв, 11/04/2013 - 16:40


Tweet Button: 

Връзки по темата


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!