Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Niepełnosprawność nie powinna być barierą

A picture
© shutterstock.com - Yuri Arcurs
80 mln Europejczyków ma jakąś formę niepełnosprawności. Jest to około 15 proc. całej ludności. Mimo, że stanowią tak liczną grupę, niektóre osoby niepełnosprawne czują się odizolowane i pozbawione możliwości pełnego korzystania ze swobody przemieszczenia się w UE, tak jak inni obywatele.

Wszyscy obywatele UE mają prawo wyjechać do innego kraju UE, by tam mieszkać, pracować, lub studiować, jednak dla osób niepełnosprawnych może to się okazać w praktyce znacznie trudniejsze.

Mogą one napotykać na bariery gdy podejmują studia, szukają pracy, podróżują, nabywają towary i usługi lub po prostu próbują uzyskać dostęp do informacji.

 

Swoboda przemieszczania się

Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych uruchomiło kampanię na rzecz zniesienia wszystkich barier dla osób niepełnosprawnych. Głównym celem jest przekonanie innych, zwłaszcza pracodawców i służby publiczne, do wprowadzenia odpowiednich dostosowań.

  • Europejski akt w sprawie dostępności wprowadził w całej UE wymogi dotyczące dostępności towarów i usług.
  • Europejska karta mobilności ułatwia osobom niepełnosprawnym podróżowanie do innych krajów UE. Karta umożliwia im uzyskiwanie dostępu do określonych usług na tych samych warunkach, co niepełnosprawni obywatele danego kraju.

 

Co możesz zrobić?

  1. Pobierz zestaw informacyjny kampanii i stań się ambasadorem swobodnego przemieszczania się.
  2. Wydrukuj ulotkę i rozgłaszaj informacje o kampanii w swojej szkole, uczelni, miejscu pracy i wszędzie tam gdzie się znajdziesz.