Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Zdravotní postižení nesmí znamenat omezení

A picture
© shutterstock.com - Yuri Arcurs
80 milionů občanů Evropy žije se zdravotním postižením. To představuje asi 15 % populace. Někteří z nich se však cítí být v izolaci bez možnosti plně využívat svobody pohybu po EU, tak jak to činí ostatní.

Všichni občané EU mají právo přestěhovat se do některé ze zemí EU např. za prací nebo studiem. Jste-li však zdravotně postižený, můžete zjistit, že ve skutečnosti nemáte stejné příležitosti jako ostatní.

S překážkami se můžete setkat při studiu, hledání práce, cestování, pořizování zboží a služeb nebo i při získávání informací.

 

Svoboda pohybu

Evropské fórum zdravotně postižených zahájilo kampaň k odstranění překážek omezujících zdravotně postižené občany. Hlavním cílem je přesvědčit ostatní, zejména zaměstnavatele a veřejné služby, aby změnili svůj přístup.

  • Evropský akt přístupnosti zavedl požadavky na přístupnost zboží a služeb v celé EU.
  • Evropský průkaz mobility usnadňuje zdravotně postiženým cestování po státech EU. Tento průkaz jim umožňuje využívat určité služby za stejných podmínek, jako mají zdravotně postižení občané daného státu.

 

Co můžete udělat vy?

  1. Stáhněte si materiály této kampaně a staňte se ambasadory svobody pohybu.
  2. Vytiskněte si letáky a šiřte je ve školách, univerzitách, na pracovišti nebo na místech, kam chodíte.