Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Puue ei tohiks olla takistuseks

A picture
© shutterstock.com - Yuri Arcurs
80 miljonil eurooplasel on mingit liiki puue. See on umbes 15% kogu elanikkonnast. Vaatamata suhteliselt suurele osakaalule, tunnevad mõned end siiski eraldatuna ning ilmajäetuna võimalusest nautida vabadust liikuda ELis, nagu teised seda teha saavad.

Igal ELi kodanikul on õigus asuda mõnda teise ELi liikmesriiki kas elama, töötama või õppima, kuid kui sul on puue, võib ilmneda, et sul ei ole reaalsuses teistega samu võimalusi.

Võid puutuda kokku takistustega nii õppides, tööotsinguil, reisides, kaupu ja teenuseid ostes või lihtsalt teavet hankides.

 

Vaba liikumine

Euroopa puuetega inimeste foorum on algatanud kampaania eesmärgiga kõrvaldada puuetega inimeste teelt kõik tõkked. Põhieesmärk on veenda teisi inimesi, eriti tööandjaid ja avalike teenuste pakkujaid puuetega inimestega rohkem arvestama?.

  • Euroopa juurdepääsetavuse aktiga on sätestatud juurdepääsunõuded kaupadele ja teenustele kogu ELis.
  • Euroopa liikuvuskaart lihtsustab reisimist teistesse ELi liikmesriikidesse, kui sul on puue. Kaart võimaldab konkreetsetele teenustele juurdepääsu samadel tingimustel, mis kehtivad asjaomase liikmesriigi puudega kodanike puhul.
  •  

Mida saad teha sina?

  1. Laadi alla kampaania teave ja hakka liikumisvabaduse eestkõnelejaks.
  2. Trüki lendleht ja levita kampaania kohta teavet oma koolis, ülikoolis, töökohal ja igal pool, kuhu sa lähed.