Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Nuorisotakuu: vuosi järjestelmän käyttöönotosta

© fotolia.com - goodluz
Mitä on nuorisotakuulla on saavutettu eri EU-maissa?

Nuorisotakuujärjestelmä pantiin EU:ssa vireille vuonna 2013. Tavoitteena oli vähentää nuorisotyöttömyyttä ja tasoittaa alueellisia eroja Euroopassa. Järjestelmällä taataan, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tarjotaan työ-, koulutus- tai harjoittelupaikkaa 4 kuukauden kuluessa siitä, kun hän on päättänyt koulunsa tai jäänyt työttömäksi. Lue lisää nuorisotakuusta.

 

Euroopan komissio auttoi vuonna 2014 EU-maita kehittämään omat nuorisotakuun täytäntöönpanoa koskevat kansalliset suunnitelmansa, joissa määritellään tapauskohtaisesti toteutettavat toimet. Lisäksi EU:n työllisyyskomitea (EMCO) on kehittänyt indikaattorikehyksen, jolla mitataan nuorisotakuun toteutumista kaikissa EU-maissa.

 

Parannukset selvästi nähtävissä

Useimmissa EU-maissa on jo ryhdytty toimiin ja pantu täytäntöön työllisyys- ja koulutusalan uudistuksia. Eräät maat ovat toteuttaneet merkittäviä toimia ja saaneet aikaan parannuksia. Tehokkaimmin nuorisotakuuta ovat alkaneet toteuttaa Irlanti, Kypros, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Suomi ja Viro. Lue lisää nuorisotakuun toteutumisesta EU:ssa.

 

Komissio on antanut lähes 1 miljardia euroa ennakkorahoitusta nuorisotyöllisyysaloitteelle. Rahoitusta antaa myös Euroopan sosiaalirahasto.

 

Saavutukset

  • Romania on perustanut 27 nuorisotakuukeskusta Euroopan sosiaalirahaston tuella
  • Italia, Portugali ja Espanja ovat perustaneet verkkoportaalin, jonka kautta nuoret voivat toimittaa tarvittavia tietoja kansalliseen rekisteriin
  • Slovenia, Liettua ja Belgia ovat kehittäneet julkisia työvoimapalvelujaan
  • Ranska, Portugali ja Espanja ovat kiinnittäneet enemmän huomiota koulutuksen laatuun
  • Puola, Latvia ja Suomi ovat helpottaneet nuorten siirtymistä koulusta työelämään.

 

Lisätietoa ja tapaustutkimuksia

Julkaistu: Ke, 25/11/2015 - 14:42


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Tarvitsetko apua tai neuvoja?

Ota yhteyttä