Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Noortegarantiil täitub üks aasta

© fotolia.com - goodluz
Mida on noortegarantii algatusega ELi riikides saavutatud?

Noortegarantii võeti ELis kasutusele 2013. aastal, et vähendada Euroopas noorte tööpuudust ja piirkondlikke erinevusi. Noortegarantii annab lubaduse, et alla 25aastastele noortele pakutakse nelja kuu jooksul alates töö kaotamisest või koolist lahkumisest töökohta või võimalust omandada haridus või saada koolitus- või praktikakoht. Loe artiklit noortegarantii kohta.

 

2014. aastal aitas Euroopa Komisjon ELi liikmesriikidel töötada välja noortegarantii rakenduskavad, milles määratakse kindlaks juhtumipõhised meetmed. Peale selle on tööhõivekomitee välja töötanud konkreetsed näitajad, mille põhjal jälgida noortegarantii kasutamist ELi liikmesriikides.

 

Olukord on reaalselt paranenud

ELis on liikmesriike, kus on võetud mõned meetmed ning tehtud tööhõive- ja haridusvaldkonnas ümberkorraldusi. Teistes liikmesriikides on aga tehtud suuri jõupingutusi ja saavutatud edu. Need riigid on: Eesti, Iirimaa, Küpros, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia ja Soome. Lisateave

 

Euroopa Komisjon on eraldanud noortegarantii algatuse eelrahastamiseks ligikaudu 1 miljard eurot. Algatust toetab ka Euroopa Sotsiaalfond.

 

Saavutused

  • Rumeenia: Euroopa Sotsiaalfondi abiga loodi 27 noortegarantii keskust.
  • Itaalia, Portugal ja Hispaania: noortel on tänu e-portaalile võimalik saata riiklikule registrile noortegarantii andmeid.
  • Sloveenia, Leedu ja Belgia: hakati pakkuma uusi avalikke tööhõiveteenuseid või parandati olemasolevaid.
  • Prantsusmaa, Portugal ja Hispaania: tähelepanu hakati uuesti pöörama eelkõige hariduse ja koolituste kvaliteedile.
  • Poola, Läti ja Soome: lihtsustati noorte üleminekut koolist tööellu.

 

Lisateave ja juhtumiuuringud

Avaldatud: Kolmap, 25/11/2015 - 14:41


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!