Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Záruky pro mladé lidi – co přinesl první rok?

© fotolia.com - goodluz
Čeho se podařilo v jednotlivých zemích EU dosáhnout za první rok existence systému záruk pro mladé lidi?

Systém záruk pro mladé lidi spustila EU v roce 2013 s cílem odstranit rostoucí míru nezaměstnanosti mladých lidí a nerovnováhu mezi regiony v Unii. Systém zaručuje, že osoby do 25 let, které přišly o práci nebo právě ukončily školu, dostanou do čtyř měsíců nabídku zaměstnání, vzdělávání nebo odborné přípravy. Přečtěte si náš článek o zárukách pro mladé lidi na Evropském portálu mládeže.

 

V roce 2014 pomohla Evropská komise zemím EU vypracovat národní prováděcí plány záruk pro mladé lidi, které obsahují opatření, jež je třeba v konkrétních případech provést. Výbor pro zaměstnanost (EMCO) navíc vyvinul rámec ukazatelů pro sledování pokroku systému záruk pro mladé lidi ve všech zemích EU.

 

Hmatatelné přínosy

Většina zemí EU přijala určitá opatření a zahájila reformy v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání. Některé z nich vyvinuly značné úsilí a dosáhly zlepšení. Jako příklad lze uvést Estonsko, Finsko, Francii, Irsko, Kypr, Polsko, Portugalsko a Rumunsko. Podrobnější informace najdete zde.

 

Komise uvolnila takřka 1 miliardu eur na předběžné financování Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Dalším zdrojem financování je Evropský sociální fond.

 

Dosažené výsledky

  • Rumunsko – díky podpoře z Evropského sociálního fondu bylo zřízeno 27 středisek pro záruky pro mladé lidi.
  • Itálie, Portugalsko a Španělsko – vznikl elektronický portál, který mladým lidem umožňuje posílat data týkající se záruk do vnitrostátního registru.
  • Slovinsko, Litva a Belgie – byly nově vytvořeny, případně posíleny veřejné služby zaměstnanosti.
  • Francie, Portugalsko a Španělsko –  byl obnoven důraz na kvalitu vzdělávání a odborné přípravy.
  • Polsko, Lotyšsko a Finsko – dosáhlo se snazšího přechodu ze školy do zaměstnání.

 

Další podrobnosti a příkladové studie najdete zde.

Zveřejněno: st, 25/11/2015 - 13:09


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz