Европейски младежки портал

Информация и възможности за млади хора в Европа

A picture
© fotolia.com - Aaron Amat

Структурен диалог – гласът ви може да бъде чут

Структурният диалог е дискусия между млади хора и създатели на политики по определени теми, чиято цел е да се гарантира, че мнението на младите хора се взема предвид при определянето на политиките на ЕС за младежта.

Откъде да започнете

Можете да участвате в процеса на структурен диалог във всяка от 27-те страни от ЕС, като се свържете директно с вашата национална работна група.

 

Националните работни групи провеждат консултации с млади хора, младежки организации и създатели на политики в своите страни. Целта на структурния диалог е да се обърне внимание на всички млади хора, включително и на тези, които имат по-малко възможности или не са официално организирани.

 

Какъв е резултатът?

Резултатите от националните консултации се събират в основни документи за младежките конференции на ЕС, където младежки представители и създатели на политики имат възможност да работят заедно и да отправят едно общо послание към ЕС. Младежките конференции на ЕС се провеждат два пъти в годината и техен домакин е страната, която председателства Съюза.

В идеалния случай председателстващата ЕС страна популяризира препоръките на младежката конференция и ги представя на Съвета на Европейския съюз. Тогава Съветът може да приеме резолюция или заключения.

 

Какво е направено досега?

Вторият цикъл на структурния диалог приключи през ноември 2012 г. Този цикъл бе изграден около темата за младежкото участие в демократичния живот и бе разделен на 3 подтеми, свързани с националните приоритети на председателстващите ЕС страни: Младежта и светът (Полша); Креативност и иновации (Дания); Социално приобщаване (Кипър).

 

Накратко за структурния диалог