Europos jaunimo portalas

Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

A picture
© iStockphoto.com - sjlocke

РJudėkime!

Sportas ir fizinis aktyvumas gali pagerinti jūsų gyvenimo kokybę – suteikti daugiau jėgų ir energijos, padėti geriau valdyti stresą ir geriau miegoti. Pradėkite keisti gyvenimą per sporto ir fizinio aktyvumo savaitę „Judėk!“

Europos sporto ir fizinio aktyvumo savaitė – kasmetinė visos Europos kampanija, per kurią propaguojamas sportas ir fizinis aktyvumas ir kalbama apie teigiamą jų poveikį Europos visuomenei.

2012 m. pirmoji savaitė „Judėk!“ subūrė asmenis, organizacijas ir visos Europos miestų bendruomenes. Tai buvo didelė sporto ir fizinio aktyvumo šventė, kurios šūkis –  100 milijonų daugiau sportuojančių ir fiziškai aktyvių europiečių.

 

Kas vyksta?

Sporto ir fizinio aktyvumo savaitę organizacijos arba miestai organizuoja renginius, kad paskatintų piliečius susitikti ir dalyvauti sporto ar kitokioje fizinėje veikloje: sporto klubai supažindina su savo sporto šakomis žmones, kurie nėra jų nariai, rengiamos ėjikų varžybos, maratonai, šokių ir gimnastikos šventės – žodžiu, įvairiausi renginiai, galintys patraukti žmones.

Organizacija „England Basketball“ ir fondas  „Foundation 4 Life“ Londone surengė krepšinio šventę „Fantastic Basketball Festival“, kurioje galėjo dalyvauti 13–25 metų jaunimas.  Per šią šventę vyko trijulių krepšinio varžybos, parodomosios varžybos pradedantiesiems ir žvaigždžių finalas.

Benešovo (Čekija) sporto klubas „Vlasta Syslová“ surengė mankštinimosi naudojantis lauko įranga popietę, šiaurietišką ėjimą su lazdomis ir pokalbius apie judėjimo naudą sveikatai.

Propaguojant sportą ir fizinę veiklą svarbiausia nepamiršti, jog sportuoti turi būti smagu, o vietos bendruomenei susiburti ir ką nors veikti drauge turi būti malonu.

 

Dalyvaukite savaitės „Judėk!“ renginiuose

Dalyvauti savaitės „Judėk!“ renginiuose gali bet kokio amžiaus ir bet kurioje Europos vietoje gyvenantys žmonės. Padėdami organizuoti šios savaitės renginius jūs ir jūsų organizacija, miestas arba bendruomenė gausite naudos, kurią jausite daug ilgiau negu savaitę. Neabejotinai pasieksite tokius dalykus:

  • tvirtesnius ryšius bendruomenėje,
  • jūsų sporto organizacija ir miestas pagarsės tuo, kad yra aktyvūs ir rūpinasi fizine veikla,
  • bus plačiau paskleista informacija apie jūsų organizacijos arba miesto teikiamas sporto galimybes,
  • padidės informuotumas apie sporto ir fizinės veiklos naudą,
  • bus parodyti teigiami jūsų sporto organizacijos ir miesto socialinių ir fizinių išteklių aspektai,
  • išsiplės nacionaliniai ir tarptautiniai tinklai bei ryšiai,
  • jūsų sporto organizacija, institucija arba miestas bus aktyviai reklamuojami vietos piliečiams ir platesnei tarptautinei bendruomenei.