Европейски младежки портал

Информация и възможности за млади хора в Европа

A picture
© shutterstock.com - Nejron Photo

Мислете, преди да пиете

Знаете ли, че в Европа потреблението на алкохол на глава от населението е най-високото в света? Информирайте се и разберете защо вие и приятелите ви може да решите да пиете по-малко или изобщо да не пиете?

Алкохолът е на второ място сред факторите, причиняващи здравословни проблеми в Европа, като младите хора поемат непропорционално голяма част от това бреме. Всяка година повече от 55 000 души на възраст между 15 и 29 години в Европа умират поради свързани с алкохола причини.

 

Знайте границите си

В две трети от европейските страни има минимално възрастово ограничение за продажбата на бира и вино от 18 години, а в една пета от тях то е 16 години. В три държави няма никакви ограничения за продажбата на алкохол. Едва една четвърт от гражданите на ЕС могат да посочат какво е ограничението за наличие на алкохол в кръвта при шофиране в тяхната страна, въпреки че във всички страни има някаква форма на ограничение за употребата на алкохол при шофиране. Можете да бъдете наказани дори ако карате велосипеда си в нетрезво състояние.

 

ДА ГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛА е сайт, предлагащ в изобилие информация и други интересни неща. На него са посочени факти за алкохола, за това как той влияе на младите хора и кои закони трябва да познавате. Той ще ви помогне да вземете решение относно алкохола. Вашето национално здравно министерство, агенция за обществено здраве или най-близкият до вас младежки информационен център също могат да ви предоставят по-нататъшна информация.

 

Бъдете активни, за да помогнете на другите да направят информиран избор

Младежката мрежа за политика в областта на алкохола (APYN) е отворена за всички младежки организации и клубове, които искат да работят за намаляване на вредните последици от консумацията на алкохол, и които не са спонсорирани от алкохолната промишленост.

Задачата на мрежата е да мобилизира младите хора в Европа, за да повишават осведомеността по свързаните с алкохола теми и да станат застъпници за по-добра политика в областта на алкохола на местно, национално и международно равнище. APYN също така предлага обучение, ресурси и насоки за това как да изпълните проект по свързан с алкохола проблем.

 

Active – трезвеност, приятелство и мир е европейска младежка организация, обединяваща повече от 500 младежки групи и 25 000 младежи, решили да не консумират алкохол. Те популяризират начин на живот без алкохол, предлагайки алтернатива на тези, които не приемат алкохола като естествена част от нашите култури. Active организира семинари, курсове за обучение, младежки срещи и социални дейности и работи практически за насърчаване на среда без алкохол и наркотици.

Ако искате да ръководите собствена кампания, световната Фондация за свят без наркотици предлага безплатни материали и информационни комплекти като брошурата „Истината за алкохола“.

Програмата на ЕС „Младежта в действие“ предоставя помощ за младежки обмен и младежки инициативи, също с акцент върху насърчаването на здравословно поведение.