Европейски младежки портал

Информация и възможности за млади хора в Европа

A picture
© fotolia.com - lznogood

Къде можете да споделите мнението си?

Има различни начини да популяризирате идеите си – например гласуване или структуриран диалог. Но ако не е време за избори или ако повдигнатият от вас въпрос не е свързан точно с политиката, има и други начини мнението ви да бъде чуто.

Разговаряйте по политически въпроси, по свързани с младежта теми, за обществото, здравето или човешките права. На място или без да напускате стаята си. Просто разгледайте всички места по-долу, където гласът ви може да бъде чут.

 

Вашият глас в Европа ви позволява да участвате в процеса на създаване на политики на Европейската комисия, като се включите в консултации, дискусии и по други канали. Комисията иска да чуе вашите идеи, да чуе критиките ви и да се поучи от вашия опит.

 

Целта на гражданския форум „Агора“ е да бъде връзка между вас и Европейския парламент. Той ви дава възможност да участвате в дискусиите по законодателната програма на Парламента. Гражданският форум „Агора“ може да предложи конкретни политики въз основа на опита от ежедневието.

 

Форумът на младежта на ЮНЕСКО обединява младежки делегати от целия свят, които обменят мнения, споделят опит, обмислят и откриват общи проблеми и опасения.

 

Гласът на младежта на УНИЦЕФ е място в мрежата, където младите хора могат да научат повече по въпроси, които засягат нашия свят. В тази платформа те могат да изразяват мненията си, да проучват, обсъждат и предприемат действия по глобални проблеми.

 

Гласове на света е международна, многоезична онлайн общност от блогове, снимки и подкастове от над 130 държави, чрез която хората по света получават достъп до информация за своята общност или публикуват такава. Можете да се присъедините към платформата, като представите идеите си или станете автор.